پیام خود را بنویسید
دوره 2، شماره 2 - ( 6-1391 )                   جلد 2 شماره 2 صفحات 171-182 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، adib1344@yahoo.com
2- دانشگاه علوم پزشکی کاشان
چکیده:   (13658 مشاهده)

  مقدمه : استفاده از طب فشاری درحال گسترش است. مطالعات متعددی از طب فشاری بر نقطه PC6 برای کاهش تهوع و استفراغ و درد پس از جراحی استفاده کرده و نتایج متناقضی را گزارش داده اند. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر طب فشاری بر نقطه PC6 بر درد، تهوع و استفراغ در بیماران پس از آپاندکتومی انجام شده است.

  مواد و روش­ها: کارآزمایی بالینی دو گروهی و یک سو کور روی 88 بیمار آپاندکتومی شده انجام شد. معیارهای ورود عبارت بود از حاضر بودن به شرکت در تحقیق، نداشتن مشکل اناتومیک در نقطه PC6 ، سن بین 15 تا 70 سال ، قرار داشتند در لیست جراحی اپاندکتومی با بیهوشی جنرال. نمونه ها به صورت تصادفی به دو گروه تخصیص داده شدند. درگروه مداخله، پس از هوشیاری بیمار فشار با استفاده از دستبند دارای دکمه فشاری، بر روی نقطه PC6 انجام شد. در گروه پلاسبو (کنترل) دستبند فاقد دکمه فشار به صورت شل بسته شد. بعد از عمل جراحی، نقطه PC6 به مدت 7 ساعت بوسیله دستبند مخصوص تحت فشار قرار گرفت و سپس شدت درد (توسط یک مقیاس آنالوگ دیداری)، شدت تهوع (با یک مقیاس آنالوگ دیداری) و دفعات استفراغ بیمار، هر ساعت تا ساعت هفتم اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل، از نرم‌افزار SPSS 5/11 وآزمونهای test T ، و Chi-square استفاده شد.

  یافته ها: تفاوت اماری معنی داری از نظر سن، شاخص توده بدن، طول مدت بیهوشی و طول برش جراحی بین دو گروه مشاهده نشد. میانگین شدت درد گروه PC6 در ساعتهای مختلف نسبت به گروه پلاسبو تفاوت معنی دار نداشت. درمجموع 4/45% در گروه PC6 و 7/47% در گروه پلاسبو دچار تهوع شدند. میانگین شدت تهوع در تمام ساعات پس از عمل در گروه PC6 نسبت به گروه پلاسبو کمتر بود اما این تفاوت از نظر اماری معنی دار نبود. همچنین 12 نفردر گروه PC6 و 18 نفر در گروه کنترل دچار استفراغ شدند (01/0 = p )

  نتیجه گیری: فشار روی نقطه PC6 تاثیر معنی داری در کاهش درد بعد از جراحی اپاندیس نداشت اما در کاهش شدت تهوع و استفراغ از نظر بالینی موثر بود.

متن کامل [PDF 286 kb]   (2247 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سایر موارد