دوره 2، شماره 4 - ( 12-1391 )                   جلد 2 شماره 4 صفحات 303-311 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ، tolyatm@yahoo.com
چکیده:   (13869 مشاهده)

  مقدمه: در سراسر دنیا، شیوع دیابت نوع 2 به سرعت در حال افزایش است. علیرغم درمان های متعددی که برای این بیماران وجود دارد هنوز این بیماران بخوبی کنترل نمی شوند. با توجه به بررسی مطالعات مشابه، اطلاعات ضد ونقیض در زمینه تاثیر دارچین در کاهش قند خون و هموگلوبین گلیکوزیله وجود دارد، لذا این مطالعه با هدف تاثیر دارچین بر هموگلوبین گلیکوزیله بیماران دیابتی نوع 2 صورت گرفت.

  مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی، 71 بیماردیابتی نوع 2 با نمونه گیری آسان در مطالعه وارد شده و به صورت تصادفی ساده در دو گروه (35 نفر دارچین و 36 نفر دارونما ) قرار گرفتند. معیارهای ورود به مطالعه شامل عدم بارداری و شیردهی، HbA1c بیشتر از 7 و FBS بین 140 تا 250 و عدم استفاده از انسولین جهت درمان دیابت بود. به بیماران گروه مداخله علاوه بر درمان عادی روزانه یک گرم دارچین به مدت60 روز و به گروه دارونما نیز به مدت مشابه دارونما(سلولز میکروکریستالین) داده شد. میزان هموگلوبین گلیکوزیله روز اول و دو ماه بعد اندازه­گیری شد. پس از جمع­آوری داده­ها تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار SPSS وآزمون های کای اسکوئر، من ویتنی، t مستقل و t زوج انجام شد.

  یافته ها: دو گروه از لحاظ مشخصات فردی، BMI ، HbA1c و FBS تفاوت معنی داری نداشتند. میانگین سنی واحدهای پژوهش9/8± 3/54 سال بود میانگین و انحراف معیار HbA1c قبل و بعد از مداخله در گروه دارچین به ترتیب (7/1±9/8، 6/1± 9/8) و در گروه دارونما(4/1±4/8، 3/1±3/8) بود. اختلاف معنی داری در میزان هموگلوبین گلیکوزیله بین دو گروه دارچین و دارونما در روز اول و 60 روز بعد ازمداخله مشاهده نشد(870/0 = p ).

  نتیجه گیری: در این مطالعه، با مصرف یک گرم دارچین به مدت 60 روز هموگلوبین گلیکوزیله بیماران دیابتی نوع 2 کاهش نیافت. اما پیشنهاد می شود مطالعات بیشتری با مقدار بالاتر دارچین و مدت مصرف طولانی تر انجام شود.

 

متن کامل [PDF 487 kb]   (2798 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |