دوره 3، شماره 2 - ( 6-1392 )                   جلد 3 شماره 2 صفحات 494-503 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک ، اراک. ایران ، davoodabadi@arakmu.ac.ir
چکیده:   (10253 مشاهده)

  مقدمه: درد قاعدگی اولیه، شایع­ترین شکایت در زنان بالغ جوان و نوجوان است . مطالعه حاضر با هدف مقایسه تأثیر زنجبیل و سنبل­الطّیب بر شدّت درد دیسمنوره اولیه طراحی شده است.

  مواد و روش ها: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی سه­سو کور بر روی 210 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک انجام شده است. با توجه به شرایط ورود به مطالعه، نمونه ‎ ها به صورت تصادفی در سه گروه زنجبیل (کپسول 250 میلی­گرمی)، سنبل­الطّیب (کپسول 350 میلی­گرمی) و دارونما (کپسول 250 میلی­گرمی شکر) قرارگرفتند. کپسول­های مورد نظر در سه روز اول قاعدگی، هر 8 ساعت یک عدد و در دو سیکل متوالی، به وسیله واحدهای مورد پژوهش مصرف شدند. شدّت درد با استفاده از ابزار Wong-Baker Faces Pain در سه روز اول قاعدگی قبل از مداخله و دو سیکل مداخله اندازه­گیری شد. پس از جمع ‎ آوری داده ‎ ها و آنالیز آماری با استفاده از نرم افزار 16 spss و آزمون ‎ های آماری کای دو، ویلکاکسون انجام شد.

  یافته ها: میانگین شدّت درد قبل از مصرف دارو در سه گروه زنجبیل و سنبل­الطّیب و کنترل، تفاوت معنی ­ داری نشان نداد. اما نمره شدّت درد پس از دو ماه مداخله، در دو گروه مداخله نسبت به گروه کنترل کاهش یافت ( 0.001 >p ) از سوی دیگر اختلاف آماری معنی داری بین دو گروه سنبل الطّیب و زنجبیل در دومین ماه درمان مشاهده شد (0.03 > p )

نتیجه­گیری: با توجه به نتایج این مطالعه، به نظر می­رسد که زنجبیل و سنبل­الطیب، هر دو در کاهش شدّت درد دیسمنوره اولیه مؤثر هستند اما تأثیر سنبل­الطّیب نسبت به زنجبیل، محسوس­تر است.

متن کامل [PDF 544 kb]   (2239 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |