دوره 5، شماره 3 - ( 9-1394 )                   جلد 5 شماره 3 صفحات 1258-1270 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی
2- ، فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران،m_siahkohian@uma.ac.ir ، m_siahkohian@uma.ac.ir
چکیده:   (3983 مشاهده)

مقدمه: خار مریم گیاه دارویی سنتی بوده و دارای چند ماده  فعال ازجمله سیلی ‌مارین است. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر مکمل‌دهی کوتاه‌ مدت سیلی‌ مارین بر تغییرات سرمی‌ آنزیم‌های آسپارتات آمینوترانسفراز (AST)، آلانین آمینوترانسفراز (ALT) و آلکالین فسفاتاز (ALP) مردان فعال در نتیجه یک وهله فعالیت هوازی می‌باشد.

مواد و روش‌ها: در یک پژوهش نیمه تجربی دو سو کور، 22 مرد فعال پس از تکمیل فرم‌های رضایت‌نامه به دو گروه 11 نفری (6 میلی‌گرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن در روز مکمل سیلی‌مارین و دارو‌نما)  تقسیم شدند. پس از مکمل‌دهی 7 روزه، آزمودنی‌ها فعالیت هوازی شامل دویدن روی نوارگردان به ‌مدت 30 دقیقه با شدت70- 65 درصد ضربان قلب ذخیره را انجام دادند. نمونه‌های خونی طی چهار مرحله (حالت پایه، پس از دوره مکمل‌دهی، بلافاصله و 24 ساعت پس از اجرای فعالیت ورزشی) اخذ ‌گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر، آزمون تعقیبی بونفرونی و تی مستقل تحلیل شد.

یافته‌ها: نتایج بدست آمده حاکی از آن است که30 دقیقه فعالیت هوازی منجر به افزایش معنی‌دار سطوح سرمی آنزیم‌های آسیب کبدی بلافاصله و 24 ساعته در هر دو گروه می‌گردد (01/0=p). البته دامنه تغییرات 24 ساعته تمامی آنزیم‌های کبدی گروه دریافت کننده سیلی‌مارین به‌طور‌ معنی‌داری کمتر از گروه دارونما بود(038/0=p).

نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های حاضر چنین به نظر می­رسد که مکمل‌دهی سیلی‌مارین به دلیل خواص آنتی­اکسیدانی و ضد التهابی بتواند از آسیب کبدی ناشی از فعالیت هوازی در افراد فعال پیش‌گیری کند.

متن کامل [PDF 888 kb]   (2661 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |