دوره 7، شماره 3 - ( 9-1396 )                   جلد 7 شماره 3 صفحات 2001-2013 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


، دانشکدۀ پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران. ، s_gorji@nm.mui.as.ir
چکیده:   (1348 مشاهده)

مقدمه: «فرسودگی شغلی» یکی از مهم‌ترین مشکلات افراد شاغل است که می­تواند معضلات دیگری را برای شاغلان ایجاد کند. هدف از این مطالعه، مقایسۀ تأثیر دم‌کردۀ رزماری و گیاه کاکائو بر فرسودگی شغلی کارگران است.
مواد و روش‌ها: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی است که 99 نفر از کارگران واحدهای فنی در محدودۀ سنّی 20 تا 60 سال با حداقل یک سال سابقۀ کار در آن شرکت کردند. از آزمودنی‌ها رضایت‌نامۀ کتبی دریافت شد. مدت‌زمان این تحقیق 2 ماه بود. شرکت‌کنندگان به‌طور تصادفی به 3 گروه «کنترل، رزماری و کاکائو» تقسیم شدند. افراد گروه کنترل، هیچ مداخله­ای را دریافت نکردند. در گروه رزماری به هر نفر 4 گرم برگ خشک‌شدۀ رزماری در 150 سی‌سی آب جوش داده شد. در گروه کاکائو به هر نفر 5 گرم پودر کاکائو در 150 سی‌سی شیر داده شد. نمرۀ فرسودگی شغلی با پرسش‌نامۀ فرسودگی شغلی گلدارد، قبل و بعد از مطالعه تعیین شد. از روش تی زوجی و آنالیز واریانس یک‌طرفه برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده شد.
یافته‌ها: میانگین نمرۀ فرسودگی شغلی بین 3 گروه، به شرح گروه کاکائو 22/7±135/8، گروه رزماری 21/02±1/134 و گروه کنترل 1/9±135/23 قبل از مداخله اختلاف معناداری نداشت (0/95=p ولی بعد از مداخله در گروه کاکائو به 31/2±122/5 و در گروه رزماری به 125/5±24 رسید که در مقایسه با میانگین گروه کنترل 23/7±136/4 کمتر شده بود (4%=p)؛ این اختلاف ازنظر آماری معنادار بود.
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد استفاده از دم‌کردۀ رزماری و کاکائو طی 2 ماه اثر مطلوبی در کاهش فرسودگی شغلی کارگران داشت. پیشنهاد می‌شود در این زمینه مطالعات بیشتری انجام شود.

متن کامل [PDF 667 kb]   (499 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي |