دوره 5، شماره 3 - ( 9-1394 )                   جلد 5 شماره 3 صفحات 1224-1233 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- د ع پ اراک
2- ،گروه پرستاری،دانشکده پرستاری ومامایی،دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران
چکیده:   (4810 مشاهده)

مقدمه: مشکلات خواب در بیماران همودیالیزی بیش از 80 درصد گزارش شده است. بابونه به دلیل دارا بودن خواص آرام‌بخش ممکن است در بهبود بخشیدن به کیفیت خواب بیماران همودیالیزی موثر باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر عصاره‌ خوراکی گیاه بابونه بر کیفیت خواب بیماران همودیالیزی انجام شد.

مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی تصادفی است. 110 بیمار همودیالیزی به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌طور تصادفی در دو گروه تخصیص یافتند. به گروه مداخله روزانه ‌یک‌بار 400 میلی گرم شربت بابونه و به گروه دارونما شربت ساخارین داده شد. مداخله 4 هفته به طول انجامید. گردآوری اطلاعات با پرسش‌نامه‌ اطلاعات دموگرافیک  و مقیاس استاندارد شده‌ کیفیت خواب پیتزبرگ صورت گرفت. تحلیل داده‌ها با نسخه‌ 22 نرم‌افزار SPSS و با استفاده از آزمون‌های تی زوجی و تی مستقل انجام گرفت.

نتایج: نتایج نشان داد که پیش از مداخله، بین میانگین نمره‌ کیفیت خواب گروه دارونما (85/1 ± 21/10) و مداخله (2/2 ± 52/10) اختلاف معنی‌داری وجود نداشت (430/0p=)؛ اما پس از مداخله بین میانگین نمره‌ کیفیت خواب در گروه دارونما (09/2 ± 12/10) و مداخله (96/1 ± 07/8) اختلاف معنی‌دار آماری مشاهده شد (0001/0p=).

نتیجه‌گیری: مصرف خوراکی عصاره‌ گیاه بابونه سبب بهبود کیفیت خواب بیماران همودیالیزی شد. لذا مصرف عصاره‌ این گیاه در شرایط مشابه توصیه می‌شود.

متن کامل [PDF 330 kb]   (2438 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي |