پیام خود را بنویسید
دوره 5، شماره 4 - ( 12-1394 )                   جلد 5 شماره 4 صفحات 1290-1302 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- کارشناس ارشد پرستاری مراقبت ویژه‌ی نوزادان، گروه بهداشت مادران و نوزادان، دانشکده‌ی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران. ، nahid.rajai@yahoo.com
2- دانشگاه علوم پزشکی ارتش
چکیده:   (4136 مشاهده)

مقدمه: آنژیوگرافی یک آزمون تشخیصی و تهاجمی رایج است که در تشخیص بیماری‌های قلبی - عروقی کاربرد دارد. بیماران در اغلب موارد، اضطراب و افزایش علائم حیاتی در پاسخ به فعّال­شدن سیستم سمپاتیک را قبل از انجام آنژیوگرافی تجربه می‌کنند. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر طبّ فشاری نقطه‌ی P6 بر شاخص‌های فیزیولوژیک بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر می‌باشد.

موارد و روش‌ها: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی است که در آن تعداد 60 نفر بیمار کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر شرکت داشتند. پس از دریافت رضایت‌نامه‌ی کتبی از بیماران، آن‌ها به‌طور تصادفی به دو گروه آزمون (فشار بر نقطه‌ی P6 هر دو دست به مدت 10 دقیقه) و گروه کنترل (فشار بر نوک انگشت شستِ هر دو دست به مدت 10 دقیقه) تقسیم شدند. علائم حیاتی آن‌ها قبل و نیم ساعت بعد از مداخله ارزیابی گردید. از آزمون تی مستقل و آزمون دقیق فیشر جهت آنالیز داده‌ها استفاده شد.

یافته‌ها: دو گروه مورد مطالعه، اختلاف معناداری را از نظر متغیرهای دموگرافیک و شاخص‌های فیزیولوژیک قبل از مداخله نداشتند (05/0(p<؛ اما بعد از مداخله اختلاف معناداری بین دو گروه از نظر تعداد تنفس و فشار خون سیستولیک مشاهده شد )01/0=p).

نتیجه‌گیری: طبّ فشاری نقطه‌ی P6 باعث کاهش برخی شاخص‌های فیزیولوژیک بیماران قبل از آنژیوگرافی گردید که می‌تواند به‌عنوان بخشی از مراقبت‌های پرستاری برای این بیماران پیشنهاد شود. مطالعات بیشتر در این زمینه توصیه می‌گردد.

متن کامل [PDF 403 kb]   (2208 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |