دوره 7، شماره 2 - ( 6-1396 )                   جلد 7 شماره 2 صفحات 1906-1917 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


،کارشناس ارشد مامایی، گروه مامایی، دانشکدۀ پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین. ، fatemehranjkesh@yahoo.com
چکیده:   (1395 مشاهده)
مقدمه: پرفشاری خون یکی از اختلالات شایع دوران بارداری است. به‌رغم اینکه پرفشاری خون مشکلات بسیاری را در بارداری ایجاد می‌کند هنوز درمان مناسبی برای آن یافت نشده است. یکی از روش‌های مطرح در درمان فشارخون، روش‌های کاهش استرس نظیر آرام‌سازی و تصویرسازی ذهنی است. این مطالعه با هدف «بررسی تأثیر آرام‌سازی پیشرفتۀ عضلانی و تصویرسازی ذهنی بر پرفشاری خون بارداری» انجام شد.
مواد و روش‌ها: این کارآزمایی بالینی-تصادفی روی 80 بیمار مبتلا به پرفشاری خون بارداری در بیمارستان کوثر قزوین انجام شد. از شرکت‌کنندگان رضایت‌نامۀ آگاهانه اخذ شد. نمونه‌ها با تخصیص تصادفی در دو گروه مداخله و شاهد قرار گرفتند. گروه مداخله به مدت 8 هفته و هفته‌ای 2 بار تمرین‌های آرام‌سازی فیزیکی و ذهنی را انجام دادند. فشارخون افراد در گروه مداخله قبل و بعد از جلسه‌های آرام‌سازی و در گروه کنترل هفته‌ای دو بار پس از 15 دقیقه استراحت اندازه‌گیری شد. داده‌ها با استفاده از چک‌لیست گردآوری شد و با نرم‌افزار SPSS نسخۀ 20 و آزمون‌های آماری مجذور کای، تی استیودنت، من‌ویتنی و آنالیز واریانس با اندازه‌گیری مکرر مورد تجزیه‌وتحلیل آماری قرار گرفت.
یافته‌ها: میانگین سنّی شرکت‌کنندگان 7/25 ± 31/21سال بود. مداخلۀ آرام‌سازی پیش‌روندۀ عضلانی و تصویرسازی ذهنی، فشارخون سیستول و دیاستول گروه مداخله (mmhg 1/37 ± 80/37، 1/02 ± 131/00) را نسبت به گروه کنترل (mmhg 75/0 ± 97/02، 0/7 ± 150/08) به‌طور معناداری کاهش داد (0/000=p).
نتیجه‌گیری: آرام‌سازی فیزیکی و ذهنی در کاهش فشارخون سیستول و دیاستول دوران بارداری مؤثر است و به‌عنوان یکی از روش‌های درمان پرفشاری خون بارداری پیشنهاد می‌شود.
 
متن کامل [PDF 628 kb]   (682 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری و مامایی