دوره 7، شماره 2 - ( 6-1396 )                   جلد 7 شماره 2 صفحات 1918-1930 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


، دکترای فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، ایران. ، shabani_msn@yahoo.com
چکیده:   (1610 مشاهده)
مقدمه: یائسگی پدیده‌ای قابل پیش‌بینی در زندگی زنان است که با علائم متعددی همراه است. هدف از این مطالعه، تعیین اثر یک دوره تمرین ترکیبیِ مقاومتی- استقامتی بر ترکیب بدن، استقامت قلبی- تنفسی، میزان سرمی سروتونین و کیفیت خواب زنان یائسه است.
مواد و روش‌ها: در این پژوهش ۲۲ زن یائسۀ غیرفعال به‌طور داوطلبانه شرکت کردند. نمونه‌ها به‌طور تصادفی به دو گروه آزمون (۱۲ نفر) و شاهد (۱۰ نفر) تقسیم شدند. پس از اخذ رضایت‌نامه از آنان، گروه آزمون به مدت ۸ هفته و ۳ جلسه در هفته تمرین‌های ترکیبیِ استقامتی و مقاومتی را انجام دادند. ترکیب بدن، استقامت قلبی تنفسی و سروتونین سرمی نمونه‌ها به همراه کیفیت خواب آنان قبل و پس از دورۀ تمرین با پرسش‌نامۀ پیتزبرگ اندازه‌گیری شد. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزارSPSS نسخۀ ۲۲ در سطح معنی‌داری آماری (0/05 α) استفاده شد. از آزمون‌های تی مستقل و وابسته جهت آزمون فرضیه‌ها استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد که در گروه آزمون، شاخص‌های ترکیب بدن کاهش معنی‌دار (0/01 = p) یافت و کیفیت کلی خواب (0/001 = p) به همراه استقامت قلبی - تنفسی (0/01 = p) و مقادیر سرمی سروتونین (0/01 = p) نمونه‌ها افزایش معنی‌دار داشت. در این مدت در گروه کنترل تغییر معنی‌داری در متغیرهای تحقیق مشاهده نشد (0/05<p).
نتیجه‌گیری: نتایج مطالعۀ حاضر نشان داد که احتمالاً تمرین ترکیبی مقاومتی - استقامتی موجب بهبود شاخص‌های ترکیب بدن، کیفیت خواب و مقادیر سروتونین سرمی زنان یائسه می‌گردد.
متن کامل [PDF 594 kb]   (811 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سایر موارد