دوره 7، شماره 2 - ( 6-1396 )                   جلد 7 شماره 2 صفحات 1874-1886 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، گروه داخلی - جراحی، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران ، h.azimi88@yahoo.com
چکیده:   (2332 مشاهده)
مقدمه: تغییر سبک زندگی یکی از عوامل مهم در کاهش شیوع دیابت و عوارض آن است. با ماشینی شدن زندگی و افزایش بی‌تحرکی در جوامع، این مطالعه، با هدف «بررسی تأثیر ورزش تای‌چی بر قند خون ناشتای افراد مبتلا به دیابت نوع۲» انجام شد.
مواد و روش‌ها: در این تحقیق نیمه‌تجربیِ دوگروهی که در سال1395در دو بیمارستان فیروزگر و حضرت رسول اکرم(ص) تهران انجام شد تعداد67 بیمار مبتلا به دیابت نوع2شرکت داشتند. بعد از دریافت رضایت‌نامه‌ی کتبی از نمونه‌ها،آنان به طور تصادفی در2گروه تای‌چی و کنترل قرار گرفتند. آزمودنی‌ها8 هفته و هفته‌ای3روز ورزش تای‌چی را به مدت30دقیقه انجام دادند. قند خون ناشتای آنان قبل و بعد مداخله در آزمایشگاه کنترل شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری توصیفی(فراوانی نسبی،میانگین و انحراف معیار) و آزمون‌های کولموگرف اسمیرنوف، تی مستقل، تی زوجی و کای‌دو در نرم‌افزارSPSS نسخه‌ی16در سطح معنی‌داری کمتر از ۰۵/۰ تجزیه‌وتحلیل شد.
یافته‌ها: بیشتر افراد هر دو گروه را زنان تشکیل داده بودند؛ در مقایسه‌ی جنس در دو گروه تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد(0/882p=). میانگین سنّی افراد گروه تای‌چی6/35±51/63سال و میانگین سنّی افراد گروه کنترل7/83±51/85سال بود که بین دو گروه تفاوت معنی‌داری وجود نداشت(0/995p=). بیشتر افراد دو گروه دارای تحصیلات دیپلم بودند؛ بین دو گروه ازاین لحاظ تفاوت معنی‌دار مشاهده نشد(0/160p=). تفاوت میانگین قندخون بین ابتدای مداخله(36/13±149/82) و پایان مداخله در گروه تای‌چی(29/92±124/21)(0/013p=)معنی‌دار بود. تفاوت میانگین قندخون ناشتای پایان مداخله بین گروه‌های تای‌چی و کنترل معنی‌دار بود(0/003p=).
نتیجه‌گیری: باتوجه به نتایج پژوهش، انجام8هفته ورزش تای‌چی بر کاهش سطح قندخون مؤثر است؛ لذا انجام این ورزش به افراد مبتلا به دیابت نوع2توصیه می‌شود و باید در آموزش‌های پرستاری مدنظر قرار گیرد
متن کامل [PDF 679 kb]   (1238 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری و مامایی