پیام خود را بنویسید
دوره 7، شماره 4 - ( 12-1396 )                   جلد 7 شماره 4 صفحات 2052-2062 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- ، دانشجوی دکترای آموزش پزشکی، گروه مامایی، دانشکدۀ پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
2- ، گروه مامایی، دانشکدۀ پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. ، neda40012@gmail.com
3- ، دانشجوی دکترای یهداشت باروری، گروه مامایی، دانشکدۀ پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.
4- ، دکترای آمار حیاتی، گروه آمار حیاتی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
چکیده:   (2237 مشاهده)

مقدمه:   زایمان یکی از وقایع پراسترس زندگی زنان است و مدیریت درد آن از مهم‌ترین اهداف مراقبت قبل از زایمان است. یکی از روش‌های غیردارویی خوشایندسازی زایمان استفاده از مایعات بی‌خطر و تمرینات ورزشی در حین زایمان است. هدف از این مطالعه، بررسی اثر حرکات ویژۀ لگنی با استفاده از توپ زایمانی و مصرف شربت عسل بر شدت درد زایمان در زنان نخست‌زاست.
مواد و روش‌ها : در این کارآزمایی بالینی، 70 زن باردار مراجعه‌کننده به بیمارستان لولاگر شرکت داشتند. نمونه‌ها بعد از تکمیل فرم رضایت‌نامۀ آگاهانه به‌طور تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. زنان گروه مداخله با شروع انقباضات، حرکات چرخشی لگن را روی توپ زایمانی انجام دادند و هم‌زمان شربت عسل نیز دریافت کردند. در گروه کنترل، مراقبت معمول بیمارستانی انجام شد. ابزار تحقیق، آنالوگ دیداری درد بود که هر30 دقیقه سنجیده شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماریspss  و آزمون‌های آماری ﮐﺎی دو، ﺗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و آزﻣﻮن‌ﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ تجزیه‌وتحلیل شد.
یافته‌ها: در گروه مداخله تا دقیقۀ 90، شدت درد در هر ۳۰ دقیقه روند کاهشی داشت؛ یعنی مداخله توانست درد را کاهش دهد. نتایج نشان می‌دهد تغییرات شدت درد در دو گروه تفاوت معنی‌دار داشت.
نتیجه‌گیری:  استفاده از روش‌های مکمّل مانند تمرینات ورزشی و نوشیدن مایعات در طول زایمان می‌تواند در کاهش درد در زنان نخست‌زا مؤثر باشد؛ بنابراین آشنایی مراقبان بهداشتی با این روش‌ها ضروری است.

متن کامل [PDF 588 kb]   (884 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری و مامایی