پیام خود را بنویسید
دوره 7، شماره 3 - ( 9-1396 )                   جلد 7 شماره 3 صفحات 1968-1977 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- ، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی، گروه روان‌پرستاری، دانشکدۀ پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران. ، Aghajani_m@kaums.ac.ir
2- ، دکترای تخصصی، مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه در بیماری‌های متابولیک، گروه تغذیه، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران.
چکیده:   (2845 مشاهده)
مقدمه: اغلب افراد سالمند به مشکلات مربوط به حافظه و یادگیری دچار می‌شوند. رویکردهای مختلفی برای بهبود حافظه مطرح شده است که طبّ مکمّل و استفاده از گیاهان دارویی یکی از آن‌هاست. هدف این مطالعه بررسی تأثیر عصارۀ کندر و بادرنجبویه به‌صورت مکمّل بر حافظۀ سالمندان است.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینیِ تصادفی با طرح موازیِ دو سو کور است که بر روی 70 سالمند مراجعه‌کننده به مراکز درمانی شهر کاشان در سال 1395 انجام شد. از تمام افراد، رضایت‌نامۀ آگاهانه دریافت شد. گروه مداخله ترکیب گیاهی کندر و بادرنجبویه و گروه کنترل، دارونما را به مدت یک ماه مصرف کردند. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه‌های جمعیت‌شناختی و مقیاس حافظۀ وکسلر بررسی شد. داده‌ها با استفاده از آزمون کای‌اسکوئر، آزمون تی مستقل و آزمون تی زوجی با نرم‌افزار SPSS نسخۀ 13 تجزیه‌وتحلیل شد.
یافته‌ها: اختلاف معنی‌داری بین دو گروه ازنظر اطلاعات زمینه‌ای (سن، جنس، وضعیت تأهل، شغل و میزان تحصیلات) وجود نداشت (5%<p). پس از مصرف ترکیب گیاهی کندر و بادرنجبویه، اختلاف معنی‌داری در حافظۀ کلی به میزان 40/22± 227/58 در مقابل 27/61 ± 194/36، 0/002=p، در دو زیرمقیاس حافظۀ فوری به میزان 51/20 ± 38/102 در مقابل 15/ 71± 85/45، 0/002=p و در شنیداریِ فوری به میزان 12/88 ± 48/25 در مقابل 6/55 ± 34، 0/0001=p بین دو گروه مشاهده شد.
نتیجه‌گیری: ترکیب گیاهی کندر و بادرنجبویه بر حافظۀ سالمندان تأثیر مثبت داشت. پیشنهاد می‌شود برای بهبود حافظه در سنین بالا از این ترکیب گیاهی استفاده شود.
 
متن کامل [PDF 635 kb]   (1411 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: گیاهان دارویی