پیام خود را بنویسید
دوره 8، شماره 4 - ( 12-1397 )                   جلد 8 شماره 4 صفحات 3504-3516 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- ، کارشناس ارشد معارف اسلامی، گروه معارف اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.
2- گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی خمین، خمین، ایران. ، Hamid52us@yahoo.com
3- ، کارشناس ارشد پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی خمین، خمین، ایران.
4- ، دکتری معارف اسلامی، گروه معارف اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.
چکیده:   (1554 مشاهده)
مقدمه: اضطراب امتحان یک عامل بازدارنده در پیشرفت تحصیلی دانشجویان است. آزمون بالینی با ساختار عینی یکی از روشهای ارزیابی میزان تحقق اهداف آموزشی دانشجویان گروه پزشکی است ولی یکی از معایب آن ایجاد اضطراب است هدف این تحقیق، سنجش تأثیر آوای قرآن کریم بر اضطراب ناشی از آزمون اسکی در دانشجویان دانشکدۀ علوم پزشکی خمین است.
مواد و روش­ها: این پژوهش نیمه‌تجربی دوگروهی در سال 1396 در دانشکدۀ علوم پزشکی خمین انجام شد. آزمودنی‌ها 70 نفر از دانشجویان شاغل به تحصیل در نیمسال اول رشته‌های پرستاری، اتاق عمل و هوشبری بودند. دانشجویان هر کلاس به شکل تصادفی ساده به دو گروه تقسیم شدند. همۀ دانشجویان در روز امتحان، رضایت‌نامۀ آگاهانه و پرسش‌نامۀ اضطراب اشپیل‌برگر را تکمیل کردند. سپس، برای هرکدام از افراد گروه مورد، به‌صورت جداگانه 30 دقیقه قبل از برگزاری آزمون آسکی، آوای قرآن با MP3 Player پخش شد. در گروه کنترل هیچ مداخله‌ای انجام نشد. درنهایت، پرسش‌نامه پس از 10 دقیقه‌ تکمیل شد و نتایج آن با آزمون‌های تی زوجی و تی مستقل تجزیه ‌و تحلیل شد.
یافته­ها: میانگین نمره اضطراب آزمودنی ها، قبل از مداخله7/30±46/91 بود و دو گروه اختلاف معنی داری نداشتند(0/482p=). با اجرای مداخله، نمره اضطراب امتحان در گروه مطالعه کاهش یافت(7/56±38/82)  ولی این کاهش از لحاظ آماری معنی دار نبود(0/017p=).
نتیجه­گیری: پخش آوای قرآن کریم نمرۀ اضطراب امتحان دانشجویان گروه پزشکی را کاهش داد و آن را از سطح متوسط به بالا به سطح متوسط به پایین رساند ولی این کاهش، معنی‌دار نبود.
متن کامل [PDF 330 kb]   (345 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: طب سنتی