دوره 9، شماره 3 - ( 9-1398 )                   جلد 9 شماره 3 صفحات 3780-3791 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.32598/cmja.9.3.3780


XML English Abstract Print


1- دانشیار، گروه آسیب‌شناسی و فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران. ، a-saremi@araku.ac.ir
2- دانشیار، گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران.
3- کارشناس ارشد، گروه آسیب‌شناسی و فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران.
چکیده:   (850 مشاهده)
مقدمه هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر دریافت مکمل اسیدهای آمینه شاخه‌دار بر پاسخ کینتیک اکسیژن و زمان رسیدن به واماندگی در دختران تمرین‌کرده بود.
مواد و روش ها در این پژوهش نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون‌ـ‌پس‌آزمون ۲۰ دختر تمرین‌کرده با میانگین و انحراف معیار سنی ۰/۵±‌۲۱/۳ شرکت کردند. آزمودنی‌ها پس از اعلام موافقت کتبی برای حضور در مطالعه، به‌طور تصادفی به دو گروه ۱۰ نفری تقسیم شدند. یک گروه، مکمل اسیدهای آمینه شاخه‌دار (۴۵ میلی‌گرم / کیلوگرم / روز) را در ۷ روز دریافت کردند و گروه دیگر نیز برای ۷ روز دارونمای میکروکریستالین سلولز را با کالری یکسان با مکمل گروه اول دریافت کردند. در روز هفتم جهت اندازه‌گیری حداکثر اکسیژن مصرفی، آزمودنی‌ها یک آزمون بیشینه ورزشی را تا سرحد واماندگی روی دوچرخه کارسنج انجام دادند. به‌منظور ارزیابی کینتیک اکسیژن، تبادل گازهای تنفسی با دستگاه گاز آنالایزر به روش نفس‌به‌نفس اندازه‌گیری شد. داده‌ها ﺑﺎ آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ واریﺎﻧﺲ با اندازه‌گیری مکرر در سطح معنی‌داری ۵ درصد بررسی شد.
یافته ها مکمل‌سازی اسیدهای آمینه شاخه‌دار حداکثر اکسیژن مصرفی آزمودنی‌ها حین آزمون ورزشی را از ۰/۸±‌۱/۵ دقیقه به ۰/۵±‌۱/۹ دقیقه رساند (P<۰/۰۴) و زمان رسیدن به واماندگی آنان را از ۳/۱±‌۱۳/۵ دقیقه به ۲/۱±‌۱۶/۶ دقیقه (P<۰/۰۲) رساند که نشانگر افزایش معنی‌دار آن است. شاخص‌های کینتیک جذب اکسیژن ازجمله کسر اکسیژن (P<۰/۰۱)، ثابت زمانی اول (P<۰/۰۲) و ثابت زمانی دوم (P<۰/۰۱) در گروه آزمایشی اسیدهای آمینه شاخه‌دار سریع‌تر از گروه آزمایشی دارونما بود.
نتیجه گیری پیشنهاد می‌شود دریافت یک هفته مکمل اسیدهای آمینه شاخه‌دار به میزان ۴۵ میلی‌گرم / کیلوگرم / روز کینتیک جذب اکسیژن را سرعت می‌بخشد و ممکن است در افزایش ظرفیت استقامتی افراد مؤثر باشد.
متن کامل [PDF 4874 kb]   (308 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (540 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیولوژی