دوره 9، شماره 4 - ( 12-1398 )                   جلد 9 شماره 4 صفحات 3914-3929 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.32598/cmja.9.4.942.1


XML English Abstract Print


1- گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران.
2- گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران. ، abolghasemi_44@yahoo.com
چکیده:   (961 مشاهده)
مقدمه: با توجه به کیفیت خواب پایین و شکایت از درد در دختران مبتلا به قاعدگی دردناک اولیه، هدف این پژوهش اثربخشی آموزش‌های مهربانی با خود و مثبت‌نگری بر کیفیت خواب و کاهش شدت درد در دختران مبتلا به قاعدگی دردناک اولیه بود. 
مواد و روش ها: این پژوهش، از نوع نیمه‌آزمایشی بود که به صورت پیش‌آزمون و پس‌آزمون چند‌گروهی انجام شد. نمونه پژوهش 63 نفر از دختران مبتلا به قاعدگی دردناک اولیه بودند که از میان دانش‌آموزان ناحیه یک شهرستان رشت (متوسطه اول و متوسطه دوم) شناسایی و در دو گروه آزمایش (گروه تحت آموزش مثبت‌نگری و گروه تحت آموزش مهربانی با خود) و یک گروه کنترل (عدم آموزش) گمارده شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها، از پرسش‌نامه غربالگری علائم قبل از قاعدگی، پرسش‌نامه کیفیت خواب پیترزبورگ و پرسش‌نامه شدت ادراک درد مک گیل استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس تک‌متغیری استفاده شد. 
یافته ها: نتایج نشان داد که آموزش مثبت‌نگری و آموزش مهربانی با خود بر افزایش کیفیت خواب و کاهش شدت درد در دختران مبتلا به قاعدگی دردناک اولیه مؤثر بود (P<0/005) و تأثیر آموزش مثبت‌نگری بر بهبود کیفیت خواب بیشتر از آموزش مهربانی با خود بود (P<0/005) اما مهربانی با خود بر کاهش شدت درد مؤثر نبود. 
نتیجه گیری: یافته‌ها حاکی از تأثیر آموزش مثبت‌نگری و مهربانی با خود در پیشگیری از پیامدهای عصب ـ روان‌شناختی این سندرم به منظور ارتقای بهزیستی روان‌شناختی دختران مبتلا قاعدگی دردناک اولیه است.
متن کامل [PDF 7135 kb]   (268 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (264 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سایر موارد