دوره 9، شماره 4 - ( 12-1398 )                   جلد 9 شماره 4 صفحات 3930-3939 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم‌پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.
2- گروه داخلی، بیمارستان قائم، دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
3- گروه اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم‌پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران. ، borzoee75026@yahoo.com
4- گروه آمار حیاتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم‌پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.
چکیده:   (1442 مشاهده)
مقدمه: اضطراب قبل از عمل با عوارض نامطلوبی مانند خستگی، تهوع، استفراغ، بی‌قراری، افزایش درخواست ضددردها و افزایش مدت بستری بعد از عمل همراه است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر تصویرسازی ذهنی بر اضطراب بیماران قبل از عمل جراحی ترمیم هرنی انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی شده است که بر روی ۵۶ بیمار قبل از عمل جراحی ترمیم هرنی انجام شد. پس از اخذ رضایت‌نامه آگاهانه کتبی بیماران در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. در گروه آزمایش، یک ساعت قبل از عمل جراحی، تجسم هدایت‌شده اجرا شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامـه اضطراب اشپیل‌برگر بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه۲۰ انجام شد .
یافته ها: میانگین سنی کل واحدهای پژوهش، ۸/۲±۳۰/۱۱ اغلب مشارکت‌کنندگان مرد (۷۳ درصد) بودند. میانگین اضطراب آشکار و پنهان قبل از مداخله، در گروه تصویرسازی ذهنی به ترتیب ۶/۷۵±‌۴۱/۴۲ و ۲۲/±۳۲/۹ بوده که بعد از مداخله به ۳۱/۴‌±‌۰۷/۳۳ و ۱۴/۸۶±۲۸/۷ کاهش یافته است. میانگین نمره‌ اضطراب آشکار و پنهان قبل از مداخله در گروه کنترل، به ترتیب ۴/۵۸±‌۳۹/۷۱ و ۸/۷۹±‌۲۹/۶۸ بوده که در پایان مطالعه به ۶/۴۴±‌۴۴/۰۶ و ۴۲/۲۱±۳۸/۷ افزایش یافته است. این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار شد (۰۰۱/۰>P) .
نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که تصویرسازی ذهنی، می‌تواند اضطراب آشکار و پنهان بیماران را قبل از عمل جراحی کاهش دهد.
متن کامل [PDF 4287 kb]   (484 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (441 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری و مامایی