پیام خود را بنویسید
دوره 9، شماره 4 - ( 12-1398 )                   جلد 9 شماره 4 صفحات 3852-3867 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.32598/cmja.9.4.351.3


XML English Abstract Print


1- گروه مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم‌پزشکی اراک، اراک، ایران.
2- گروه طب سنتی، دانشکده طب ایرانی، دانشگاه علوم‌پزشکی تهران، تهران، ایران. ، dr.m.a.zareian@gmail.com
چکیده:   (623 مشاهده)
مقدمه: مطالعه حاضر با هدف مقایسه تأثیر ترکیب بابونه و زنجبیل بر شدت درد دیسمنوره اولیه و علائم همراهش طراحی شد.
مواد و روش ها: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی کنترل‌شده تصادفی روی ۴۰۰ نفر از دانشجویان دختر دانشگاه‌های اراک است. نمونه‌ها بعد از کسب رضایت آگاهانه، به صورت تصادفی در چهار گروه ۱۰۰ نفره قرار گرفتند: زنجبیل با عسل، بابونه با عسل، زنجبیل و بابونه با عسل و مفنامیک اسید. داروها دو سیکل متوالی، از ۲ روز قبل قاعدگی تا ۳ روز اول آن سه نوبت در روز مصرف شدند. شدت درد، علائم همراه و میزان خـــــون‌ریزی در سه روز اول قاعدگی هر سیکل (یک ماه قبل از مداخله و دو ماه مداخله) اندازه‌گیری شد. پس از جمع‌آوری داده‌ها، آنالیز آماری آن‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه ۱۹ با تست‌های آماری کروسکال والیس، کای اسکوئر، فیشر، فریدمن، آنووا با اندازه‌گیری مکرر در سطح معنی‌داری ۰/۰۵ انجام گرفت. 
یافته ها: شدت درد، تعداد روزهای درد، کمردرد، مصرف مسکن، نمره کل علائم و میزان خـــــون‌ریزی در هر چهار گروه به صورت معناداری کاهش یافته بود (۰/۰۰۱=P)، که بجز درباره نمره کل علائم و میزان خـــــون‌ریزی بین گروه‌ها، تفاوت معناداری مشاهده نشد. ترکیب زنحبیل و بابونه در کاهش نمره کل علائم بهتر از سایر مداخلات عمل کرده بود (۰/۰۲=P). مفنامیک اسید نیز در کاهش خـــــون‌ریزی نسبت به سایر مداخلات تأثیر بهتری داشت (۰/۰۰۸=P).
نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که ترکیب زنجبیل و بابونه در کنترل درد مشابه مفنامیک اسید عمل می‌کند، اما در کاهش نمره علائم همراه، بهتر از مفنامیک اسید است. 
متن کامل [PDF 4283 kb]   (154 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (157 مشاهده)  
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: گیاهان دارویی