پیام خود را بنویسید
Close

Logo

مجله طب مکمل

مدیر اجرایی
سلیمان زند
پست الکترونیکslmnzandarakmu.ac.ir , solaimanzandgmail.com
رشته تحصیلیآموزش پزشکی و پرستاری
محل خدمتمربی ،گروه پرستاری،دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
صفحات سوابق علمی:
اسکوپوس
گوگل اسکالر
صفحه شخصی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۸/۱۰/۳

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: