پیام خود را بنویسید
Close

Logo

مجله طب مکمل

هیات تحریریه متدولوژی تحقیق
ابراهیم عبداله پور
مدرک یا رتبهدکترا
پست الکترونیکebrahemengmail.com ، i.abdollahpourarakmu.ac.ir
رشته تحصیلیاپیدمیولوژی
محل خدمتاستادیار ،گروه اپیدیمیولوژی ،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
صفحات سوابق علمی:
اسکوپوس
گوگل اسکالر
صفحه شخصی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۸/۱۰/۳

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: