پیام خود را بنویسید
Close

Logo

مجله طب مکمل

هیات تحریریه
حمید ابطحی
مدرک یا رتبهدکترا
پست الکترونیکabtahiarakmu.ac.ir, habtahi2001yahoo.com
رشته تحصیلیمیکروبیولوژی
محل خدمتاستاد ،گروه میکروبشناسی،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
صفحات سوابق علمی:
SCOPUS

Google Scholar
CV
آخرین بروزرسانی۱۳۹۸/۱۰/۳

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: