پیام خود را بنویسید
Close

Logo

مجله طب مکمل

هیات تحریریه
علی اسدی پور
مدرک یا رتبهدکترا
پست الکترونیکaliasadipouryahoo.com
رشته تحصیلیشیمی دارویی
پست سازمانیاستاد
محل خدمتگروه دارو سازی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران
صفحات سوابق علمی:
اسکوپوس
گوگل اسکالر
صفحه شخصی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۸/۱۰/۳

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: