پیام خود را بنویسید
Close

Logo

مجله طب مکمل

هیات تحریریه
شاهین آخوندزاده بستی
مدرک یا رتبهدکترا
پست الکترونیکs.akhondneda.net
رشته تحصیلیعلوم اعصاب
محل خدمتاستاد ،گروه نورلوژی ،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
صفحات سوابق علمی:
اسکوپوس
گوگل اسکالر
صفحه شخصی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۸/۱۰/۳

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: