پیام خود را بنویسید
Close

Logo

مجله طب مکمل

هیات تحریریه
مجید امتیازی
مدرک یا رتبهدکترا
پست الکترونیکemtiazyrazi.tums.ac.ir
رشته تحصیلیطب مکمل
پست سازمانیدانشیار
محل خدمتگروه طب مکمل،دانشکده طب مکمل، دانشگاه علوم پزشکی یزد، ایران
صفحات سوابق علمی:
اسکوپوس
گوگل اسکالر
صفحه شخصی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۸/۱۰/۳

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: