پیام خود را بنویسید
Close

Logo

مجله طب مکمل

هیات تحریریه
مهری جمیلیان
مدرک یا رتبهدکترا
پست الکترونیکmjamilianarakmu.ac.ir , mjamiliangmail.com
رشته تحصیلیزنان و زایمان
پست سازمانیدانشیار
محل خدمتگروه زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران.
صفحات سوابق علمی:
اسکوپوس
گوگل اسکالر
صفحه شخصی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۸/۱۰/۳

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: