پیام خود را بنویسید
Close

Logo

مجله طب مکمل

هیات تحریریه
محمود خدا دوست
مدرک یا رتبهدکترا
پست الکترونیکkhodadost.mgmail.com
رشته تحصیلیطب سنتی
محل خدمتدانشیار،گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
سوابقwww.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55059259200
صفحات سوابق علمی:
اسکوپوس
گوگل اسکالر
صفحه شخصی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۸/۱۰/۳

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: