پیام خود را بنویسید
Close

Logo

مجله طب مکمل

هیات تحریریه
لاله خدایی
مدرک یا رتبهدکترا
پست الکترونیکkhodaieltbzmed.ac.ir
رشته تحصیلیفارماکو گنوزی
محل خدمتاستادیار،گروه دارو سازی سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران
صفحات سوابق علمی:
اسکوپوس
گوگل اسکالر
صفحه شخصی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۸/۱۰/۳

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: