پیام خود را بنویسید
Close

Logo

مجله طب مکمل

هیات تحریریه
حسن صلحی
مدرک یا رتبهدکترا
پست الکترونیکsolhi.harakmu.ac.ir ، solhi2yahoo.com
رشته تحصیلیپزشکی قانونی
محل خدمتاستاد ،گزوه روانپزشکی،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
صفحات سوابق علمی:
اسکوپوس
گوگل اسکالر
صفحه شخصی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۸/۱۰/۳

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: