پیام خود را بنویسید
Close

Logo

مجله طب مکمل

هیات تحریریه
هدی عزیزی
مدرک یا رتبهدکترا
پست الکترونیکazizihmums.ac.ir
رشته تحصیلیدارو سازی
محل خدمتاستادیار ،گروه دارو سازس سنتی،دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
صفحات سوابق علمی:
اسکوپوس
گوگل اسکالر
صفحه شخصی
آخرین بروزرسانی1398/10/3

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: