پیام خود را بنویسید
Close

Logo

مجله طب مکمل

هیات تحریریه
قاسم مسیبی
مدرک یا رتبهدکترا
پست الکترونیکghasemmosayebiarakmu.ac.ir ، gmosayebiyahoo.com
رشته تحصیلیایمنولوژی
محل خدمتاستاد، گروه ایمنولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
صفحات سوابق علمی:
اسکوپوس
گوگل اسکالر
صفحه شخصی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۸/۱۰/۳

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: