پیام خود را بنویسید
Close

Logo

مجله طب مکمل

داوران
محمد پرستش
مدرک یا رتبهدکترا
پست الکترونیکmohamad.parasteshgmail.com
رشته تحصیلیفیزیولوژی ورزشی
محل خدمتاستادیار ،گروه ورزش،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، ایران
صفحات سوابق علمی:
اسکوپوس
گوگل اسکالر
صفحه شخصی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۸/۱۰/۳

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: