پیام خود را بنویسید
Close

Logo

مجله طب مکمل

داوران
لیلا جویباری
مدرک یا رتبهدکترا
پست الکترونیکjouybarigmail.com
رشته تحصیلیپرستاری
محل خدمتدانشیار،گروه پرستاری،دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، ایران
صفحات سوابق علمی:
اسکوپوس
گوگل اسکالر
صفحه شخصی
آخرین بروزرسانی1398/10/3

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: