پیام خود را بنویسید
Close

Logo

مجله طب مکمل

داوران
مریم جدید میلانی
مدرک یا رتبهدکترا
پست الکترونیکmilani2000iryahoo.com
رشته تحصیلیپرستاری
محل خدمتاستادیار،گروه پرستاری،دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی شاهد، ایران
صفحات سوابق علمی:
اسکوپوس
گوگل اسکالر
صفحه شخصی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۸/۱۰/۳

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: