پیام خود را بنویسید
Close

Logo

مجله طب مکمل

داوران
معصومه داودآبادی
پست الکترونیکma_davoodihotmail.com
رشته تحصیلیمامایی
محل خدمتمربی ،گروه مامایی،دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
صفحات سوابق علمی:
اسکوپوس
گوگل اسکالر
صفحه شخصی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۸/۱۰/۳

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: