پیام خود را بنویسید
Close

Logo

مجله طب مکمل

داوران
اکرم رنجبر
مدرک یا رتبهدکترا
پست الکترونیکakranjbar1389yahoo.com
رشته تحصیلیسم شناسی
محل خدمتدانشیار ،گروه فارماکولوژی،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
صفحات سوابق علمی:
اسکوپوس
گوگل اسکالر
صفحه شخصی
آخرین بروزرسانی1398/10/3

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: