پیام خود را بنویسید
Close

Logo

مجله طب مکمل

داوران
احمد رضا عابدی
مدرک یا رتبهدکترا
پست الکترونیکabedi.aarakmu.ac.ir
رشته تحصیلیپرستاری
پست سازمانیمربی
محل خدمتگروه پرستاری، دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
صفحات سوابق علمی:
اسکوپوس
گوگل اسکالر
صفحه شخصی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۸/۱۰/۳

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: