پیام خود را بنویسید
Close

Logo

مجله طب مکمل

داوران
علی اصغر فرازی
مدرک یا رتبهدکترا
پست الکترونیکfarazialiasgharyahoo.com
رشته تحصیلیبیماری عفونی
محل خدمتدانشیار ،گروه عفونی،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
صفحات سوابق علمی:
اسکوپوس
گوگل اسکالر
صفحه شخصی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۸/۱۰/۳

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: