پیام خود را بنویسید
Close

Logo

مجله طب مکمل

داوران
فرزانه گل آقایی
مدرک یا رتبهدکترا
پست الکترونیکfgolaghaieyahoo.com
رشته تحصیلیپرستاری
محل خدمتاستادیار ،گروه پرستاری،دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
صفحات سوابق علمی:
اسکوپوس
گوگل اسکالر
صفحه شخصی
آخرین بروزرسانی1398/10/3

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: