پیام خود را بنویسید
Close

Logo

مجله طب مکمل

داوران
ژیلا محسنی
مدرک یا رتبهدکترا
پست الکترونیکzhmohsenigmail.com
رشته تحصیلیداروسازی
محل خدمتاستادیار ،گروه فارماکولوژی،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
صفحات سوابق علمی:
اسکوپوس
گوگل اسکالر
صفحه شخصی
آخرین بروزرسانی1398/10/3

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: