پیام خود را بنویسید
Close

Logo

مجله طب مکمل

هیات تحریریه
رسول چوپانی زنجانی
مدرک یا رتبهدکترا
رشته تحصیلیطب سنتی
پست سازمانیدانشیار
محل خدمتگروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
نشانی محل کارگروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
صفحات سوابق علمی:
اسکوپوس
گوگل اسکالر
صفحه شخصی
آخرین بروزرسانی1398/10/3

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: