پیام خود را بنویسید

اعضای دفتر نشریه و هیئت تحریریه


حمید ابطحی

استاد ،گروه میکروبشناسی،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
abtahiarakmu.ac.ir, habtahi2001yahoo.com
علی اسدی پور
استاد
گروه دارو سازی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران
aliasadipouryahoo.com
شاهین آخوندزاده بستی

استاد ،گروه نورلوژی ،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
s.akhondneda.net
مجید امتیازی
دانشیار
گروه طب مکمل،دانشکده طب مکمل، دانشگاه علوم پزشکی یزد، ایران
emtiazyrazi.tums.ac.ir
پارسا یوسفی چایجان

استاد، گروه اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
dr.yousefiarakmu.ac.ir ، parsayousefichaijanyahoo.com
مهری جمیلیان
دانشیار
گروه زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران.
mjamilianarakmu.ac.ir , mjamiliangmail.com
داود حکمت پو

استاد ،گروه پرستاری،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
dr_hekmatarakmu.ac.ir , hekmatpouyahoo.com
محمود خدا دوست

دانشیار،گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
khodadost.mgmail.com
لاله خدایی

استادیار،گروه دارو سازی سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران
khodaieltbzmed.ac.ir
نسرین روز بهانی

استادیار ،گروه بهداشت،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
Roozbahaniarakmu.ac.ir , roozbahani7281gmaul.com
محمد رضا شمس اردکانی

استاد ،گروه فارماکولوژی،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
مهدی صالحی

استادیار ،گروه طب سنتی،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
salehi58gmail.com
حسن صلحی

استاد ،گزوه روانپزشکی،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
solhi.harakmu.ac.ir ، solhi2yahoo.com
معصومه صوفیان

استاد، گروه عفونی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
dr.sofianarakmu.ac.ir, ma_sofianyahoo.com
عباس صارمی

دانشیار ،گروه تربیت بدنی،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، ایران
a-saremiaraku.ac.ir
هدی عزیزی

استادیار ،گروه دارو سازس سنتی،دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
azizihmums.ac.ir
سید امیر حسین لطیفی

استادیار ،گروه طب سنتی،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
seiedalatifiyahoo.com
قاسم مسیبی

استاد، گروه ایمنولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
ghasemmosayebiarakmu.ac.ir ، gmosayebiyahoo.com
روشنک قدس

استادیار ،گروه طب سنتی،دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ایران
roshanakghodsgmail.com
سید مهدی میر غضنفری

استادیار ، گروه طب سنتی ،دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، ایران
mirghazanfaritums.ac.ir
رسول چوپانی زنجانی
دانشیار
گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله طب مکمل می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Complementary Medicine Journal

Designed & Developed by : Yektaweb