پیام خود را بنویسید

اعضای دفتر نشریه و هیئت تحریریهمحبوبه خورسندی
استاد
گروه بهداشت،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک
dr.khorsandiarakmu.ac.ir , khorsandi.mahboobhgmail.com

کتایون وکیلیان
استاد
گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک
dr.kvakilianarakmu.ac.ir , cattyv2002yahoo.com

سلیمان زند
دکتر
گروه پرستاری،دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک
slmnzandarakmu.ac.ir , solaimanzandgmail.com

مریم زمانیان
دانشیار
گروه اپیدیمیولوژی ،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک
zamanian.m2015gmail.com

حمید ابطحی
استاد
گروه میکروبشناسی،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک
abtahiarakmu.ac.ir, habtahi2001yahoo.com
علی اسدی پور
استاد
گروه دارو سازی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
aliasadipouryahoo.com
رافیده مازلان
دانشیار و رئیس مرکز گوش، شنوایی و گفتار
دانشکده علوم بهداشت ، دانشگاه کبانگ سان مالزی
rafidahmazlanukm.edu
شاهین آخوندزاده بستی
استاد
گروه نورلوژی ،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
s.akhondneda.net
مجید امتیازی
دانشیار
گروه طب مکمل،دانشکده طب مکمل، دانشگاه علوم پزشکی یزد
emtiazyrazi.tums.ac.ir
پارسا یوسفی چایجان
استاد
گروه اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک
dr.yousefiarakmu.ac.ir ، parsayousefichaijanyahoo.com
محمد پرستش
استادیار
گروه ورزش،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک
mohamad.parasteshgmail.com
داود حکمت پو
استاد
گروه پرستاری،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک
dr_hekmatarakmu.ac.ir , hekmatpouyahoo.com
نسرین روز بهانی
استادیار
گروه بهداشت،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک
Roozbahaniarakmu.ac.ir , roozbahani7281gmaul.com
مهدی صالحی
استادیار
گروه طب سنتی،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک
salehi58gmail.com
حسن صلحی
استاد
گروه پزشکی قانونی و مسمومیت‌ها، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک
solhi.harakmu.ac.ir ، solhi2yahoo.com
معصومه صوفیان
استاد
گروه عفونی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک
dr.sofianarakmu.ac.ir, ma_sofianyahoo.com
عباس صارمی
دانشیار
گروه تربیت بدنی،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک
a-saremiaraku.ac.ir
هدی عزیزی
استادیار
گروه دارو سازس سنتی،دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
azizihmums.ac.ir
سید امیر حسین لطیفی
استادیار
گروه طب سنتی،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک
seiedalatifiyahoo.com
قاسم مسیبی
استاد
گروه ایمنولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک
ghasemmosayebiarakmu.ac.ir ، gmosayebiyahoo.com
روشنک قدس
دانشیار
گروه طب سنتی،دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ایران
roshanakghodsgmail.com
رسول چوپانی زنجانی
دانشیار
گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Rchoopaniyahoo.com
بهرام جلائی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران- دانشکده توانبخشی-گروه شنوایی شناسی
mojtajalgmail.com
ماهر فواد صفین بیشای
استاد
دانشکده پزشکی و علوم بهداشت، دانشگاه مالزی صباح
mahersefein62gmail.com
زوریدا زینون
استاد
دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه ساینس مالزی
zuraidakbusm.my
علی دانش
استاد علوم ارتباطات و اختلالات
گروه علوم ارتباطات و اختلالات دانشگاه آتلانتیک فلوریدا
daneshhealth.fau.edu
ادریس زامزوری
سرپرست گروه علوم اعصاب
دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه ساینس مالزی
zamzuriusm.my
نازی نجات
استادیار پرستاری
گروه پرستاری، دانشکده پرستاری اراک، دانشگاه علوم پزشکی اراک
n-nejattums.ac.ir
علی خسروبیگی
استاد بیوشیمی
گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک
a.khosrowbeygiarakmu.ac.ir
مجتبی دیده دار
دانشیار قارچ شناسی پزشکی
مرکز تحقیقات بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی اراک
didehdar_marakmu.ac.ir , didehdar_myahoo.com
فاطمه سیف
دانشیار فیزیک پزشکی
گروه تکنولوژی پرتو درمانی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک
seifarakmu.ac.ir
نادر زرین فر
دانشیار بیماری‌های عفونی
گروه عفونی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک
zarinfararakmu.ac.ir
حمیدرضا جمیلیان
استاد روانپزشکی
گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک
mjamilianyahoo.com
محبوبه سجادی
دانشیار آموزش پرستاری
گروه پرستاری، دانشکده پرستاری اراک، دانشگاه علوم پزشکی اراک
m.sajadiarakmu.ac.ir
روشنک مکبری نژاد
دانشیار طب سنتی ایرانی
گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
rmokaberigmail.com
حمیدرضا بهرامی طاقانکی
استاد طب سوزنی
گروه طب چینی و مکمل، دانشکده طب ایرانی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
bahramihrmums.ac.ir
هاله تاج الدینی
دانشیار طب سنتی ایرانی
گروه طب سنتی، دانشکده طب ایرانی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
h_tajadinsbmu.ac.ir
محمود خدادوست
دانشیار طب سنتی ایرانی
گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
mkhodadoostsbmu.ac.ir

مژگان مهری اردستانی

استادیار ،گروه دارو سازی سنتی،دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
mozhgan_mehriyahoo.com
کریم آزالی علمداری

استادیار ،گروه ورزش،دانشکده علوم انسانی دانشگاه شهید مدنی اذربایجان، ایران
azalofgmail.com
لیلا امیری فراهانی

استادیار ،گروه مامایی،دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
l.amirifarahanigmail.com
بهروز بقایی

استادیار ،گروه ورزش،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جلفا، ایران
behrouz_phsportyahoo.com
محمدرضا پالیزوان

استاد ،گروه فیزیولوژی،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
dr.palizvanarakmu.ac.ir
لیلا جویباری

دانشیار،گروه پرستاری،دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، ایران
jouybarigmail.com
مریم جدید میلانی

استادیار،گروه پرستاری،دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی شاهد، ایران
milani2000iryahoo.com
شراره خسروی

دانشیار ،گروه پرستاری،دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
shararehkh2011yahoo.com
کبری راهزانی

دانشیار ،گروه پرستاری،دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
k.rahzaniyahoo.com
اکرم رنجبر

دانشیار ،گروه فارماکولوژی،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
akranjbar1389yahoo.com
سیدکاظم کاظمینی

استادیار ،گروه طب سنتی،دانشکده طب سنتی اردکان، دانشگاه علوم پزشکی یزد، ایران
sk_kazemeiniyahoo.com
فرزانه گل آقایی

استادیار ،گروه پرستاری،دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
fgolaghaieyahoo.com
مریم کوشکی جهرمی

استادیار،گروه ورزش،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شیراز، ایران
koushkie53yahoo.com
نرجس گرجی

استادیار ،گروه طب سنتی،دانشکده طب سنتی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل، ایران
nargess_gorjiyahoo.com
مهتاب عطارها

استادیار ،گروه مامایی،دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
mahtab_at2004yahoo.com
مرتضی مجاهدی

استادیار ،گروه طب سنتی،دانشکده طب سنتی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل، ایران
mortazamojahedymubabol.ac.ir
محمد رضا نورس

استادیار ،گروه طب سنتی،دانشکده طب سنتی ، دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی، ایران
norasmohammadrezayahoo.com
حمید شمسی باغبانان

استادیار ،گروه طب سنتی،دانشکده طب سنتی ، دانشگاه علوم پزشکی البرز، ایران
dr.hamidshamsgmail.com
سید علی مظفرپور

استادیار ،گروه طب سنتی،دانشکده طب سنتی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل، ایران
seyyedali1357gmail.com

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله طب مکمل می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Complementary Medicine Journal

Designed & Developed by : Yektaweb