مجله طب مکمل- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
عنوان کامل مجله طب مکمل
ISSN 2228-5091
E- ISSN 2228-7094
وب‌سایت http://cmja.arakmu.ac.ir
ایمیل journalcmjaarakmu.ac.ir 
حوزه موضوعی نشریه طب مکمل و جایگزین؛ طب  آسیائی و طب ایرانی
زبان نشریه فارسی به همراه چکیده و اطلاعات کتابشناختی انگلیسی
سال شروع انتشار زمستان 1390
دوره انتشار فصلنامه
نوع انتشار ادواری
صاحب امتیاز و ناشر دانشگاه علوم پزشکی اراک
مدیر مسؤل دکتر محبوبه خورسندی
سردبیر دکتر کتایون وکیلیان
ناشر همکار موسسه نگاه مشرق‌میانه
وضعیت انتشار فعال
شیوه داوری همترازخوانی دوسو پنهان
سیاست دسترسی و انتشار  دسترسی آزاد، Open Access 
قالب تمام متن مقالات PDF & HTML
مجوز انتشار و حق مولف Creative Commons license CC-BY-NC
نرم‌افزار بررسی سرقت ادبی iThenticate, Samim Noor
هزینه داوری مقالات رایگان
اصول اخلاقی نشر اصول اخلاقی کمیته بین‌المللی اخلاق نشر (COPE)                                                                                    
شناسه دیجیتالی مقالات DOI
 

 

نشانی مطلب در وبگاه مجله طب مکمل:
http://cmja.arakmu.ac.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب