مجله طب مکمل- اخلاق در مطالعات روانشناسی
اخلاق در مطالعات روانشناسی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/8 | 
 
مجله طب مکمل به صاحب امتیازی دانشگاه علوم پزشکی اراک، که توسط موسسه نگاه‌مشرق‌میانه منتشر می‌شود؛ در پژوهش‌های حوزه روانشناسی و روان‌پزشکی متعهد به اعمال اصول اخلاقی روانشناسی بر مبنای بیانیه‌های انجمن روانشناسی امریکا (APA) است. جهت مطالعه بیشتر این اصول اخلاقی به این لینک مراجعه نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه مجله طب مکمل:
http://cmja.arakmu.ac.ir/find-1.76.36.fa.html
برگشت به اصل مطلب