مجله طب مکمل- فراخوان مقاله
فراخوان مقاله - در مجله طب مکمل

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/7 | 
معرفی نشریه

مجله طب مکمل نشریه ای علمی-پژوهشی در زمینه های روش های طب مکمل و جایگزین به ویژه در طب آسیائی  و طب ایرانی و تاثیر آنها روی سلامتی و همچنین با تاکید روی عملکرد مکانیسم های بیولوژیک آنها می باشد.این نشریه پذیرای مقاله های پژوهشی اصیل، مروری و گزارش موردی، و نیز مقاله های کوتاه علمی و نامه به سردبیر است. حوزه های دریافت مقاالات این نشریه شامل مقالات علمی پژوهشی در زمینه های مطالعات پایه و مطالعات بالینی در طب های آسیائی ، طب سنتی ایرانی و درمان های مکمل داروئی  و گیاهی است. 

اهداف و چشم اندازها

هدف  این نشریه، انتشار مقالات و تحقیقات معتبر، مرتبط و دقیق با هدف تامین و حفظ و ارتقا سلامت  براساس قضاوت‌های بالینی و شواهد ایمن و موثر همرا است، ادغام درمان های مرسوم و مکمل می‌باشد. این نشریه به مطالعه روش های طب مکمل و جایگزین به ویزه در طب آسیائی و طب ایرانی و تاثیر آنها روی سلامتی و همچنین با تاکید روی عملکرد مکانیسم های بیولوژیک آنها می باشد. لذا مقالاتی که در زمینه مطالعات پایه و مطالعات بالینی در طب های آسیائی ، طب سنتی ایرانی و درمان‌های مکمل داروئی  و گیاهی باشد مورد توجه این نشریه است. این نشریه پذیرای مقالات علمی درقالب‌های پژوهشی، گزارش موردی، نامه به سردبیر، گزارش کوتاه، سیستماتیک رویو و تحقیقات کیفی در زمینه طب مکمل می‌باشد.


فایل فراخوان مقاله را از اینجا دانلود کنید.
نشانی مطلب در وبگاه مجله طب مکمل:
http://cmja.arakmu.ac.ir/find.php?item=1.92.49.fa
برگشت به اصل مطلب