دوره 10، شماره 4 - ( 12-1399 )                   جلد 10 شماره 4 صفحات 308-327 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- مرکز تحقیقات پرستاری تروما، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علو مپزشکی کاشان، کاشان، ایران.
2- مرکز تحقیقات پرستاری تروما، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علو مپزشکی کاشان، کاشان، ایران. ، tagharrobi_z@yahoo.com
چکیده:   (224 مشاهده)
هدف: یکی از مشکلات رایجی که منجر به افت کیفیت خواب در سالمندان می‌شود، کمردرد است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر اوریکولوتراپی (طب فشاری گوش) بر کیفیت خواب سالمندان مبتلا به کمردرد مزمن، طراحی و اجرا شد.
روش ها: این کارآزمایی بالینی یکسو کور روی هفتاد سالمند مبتلا به کمردرد مزمن در کاشان در سال 1398 انجام شد. نمونه‌ها به صورت در دسترس انتخاب و پس از اخذ رضایت آگاهانه کتبی از آن‌ها به صورت تصادفی‌سازی بلوکی به دو گروه مداخله و شم اختصاص داده شدند. در گروه مداخله روی نقاط شن‌من، سیمپاتتیک، ساب‌کورتکس و کمری لاله گوش و در گروه شم روی نقاطی که با کمردرد ارتباط نداشتند، فشار اعمال شد. پرسش‌نامه‌های پیتزبرگ و مک‌گیل در شروع مطالعه، پایان مداخله و یک ماه پس از آن تکمیل شدند. داده‌های 62 سالمند (در گروه شم 29 و در گروه مداخله 33 نفر) بر اساس طرح از پیش ‌تعیین‌شده و داده‌های مربوط به کل نمونه‌‍‌ها به صورت قصد درمان با استفاده از آنالیز کوواریانس و واریانس با اندازه‌های تکراری تحلیل شدند.
یافته ها: بین دو گروه از نظر طول مدت بیماری تفاوت معنا‌دار وجود داشت (012/P=0). اثر متقابل زمان و مداخله بر کیفیت خواب معنا‌دار گزارش شد (0001/P<0). کیفیت خواب در گروه مداخله، در پایان آن و همچنین یک ماه پس از آن به طور معنا‌دار نسبت به گروه شم بهتر بود (0001/P<0). آنالیز درون‌گروهی در گروه مداخله، برخلاف گروه شم بین کیفیت خواب در سه مقطع زمانی مورد بررسی، تفاوت معناداری را گزارش کرد (0001/P<0). 
نتیجه گیری: اوریکولوتراپی می‌تواند سبب بهبود کیفیت خواب در سالمندان مبتلا به کمردرد مزمن شود. این روش به عنوان درمان مکمل در مراقبت از سالمندان مبتلا به کمردرد مزمن پیشنهاد می‌شود.
متن کامل [PDF 8425 kb]   (58 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (12 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: طب سنتی