دوره 12، شماره 1 - ( در حال انتشار 1401 )                   جلد 12 شماره 1 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه قم
2- دانشگاه علوم پزشکی لرستان ، f.fathollahi1984@gmail.com
3- دانشکده ادبیات
چکیده:   (182 مشاهده)
مقدمه و اهداف: سرطان پروستات دومین علت عمده مرگ و میرناشی از سرطان در میان مردان سراسر جهان و ایران می باشدهدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و مصرف آب انار بر برخی microRNAs و پروتئین های سرگوبگر تومور در مردان مبتلا به سرطان پروستات می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی که در سال 1400 انجام شد،40مرد مبتلا به سرطان پروستات با میانگین سنی61سال انتخاب شده و به‌طور تصادفی به چهار گروه 10 نفری تمرین هوازی، مصرف آب انار، تمرین هوازی همراه با مصرف آب انار و کنترل تقسیم شدند.گروه های تمرینی طی هشت هفته و هر هفته سه جلسه، تمرینات هوازی به مدت 60 تا90 دقیقه با شدت 50 تا70 درصد حداکثر ضربان قلب انجام دادند.گروه های مصرف کننده آب انار نیز قبل از هر جلسه تمرین به مدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه ، 100 سی سی آب انار مصرف کردند. جهت بررسی متغیرهای پژوهش 48 ساعت قبل و بعد از اجرای پروتکل تمرینی از شرکت کننده ها جهت بررسی متغیرهای تحقیق خونگیری به عمل آمد. پس از پایان تمرینات جهت بررسی داده ها  از آزمونt  وابسته، تحلیل واریانس یک طرفه آنوا و آزمون تعقیبی  LSDاستفاده شده و نتایج آزمون با سطح معناداری05/0P≤ بررسی گردید.
یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که هشت هفته تمرین هوازی به همراه مصرف آب انار باعث کاهش معنی دار در سطح سرمی  mir-21 0/001 p=) و  mir-155(0/001 p=) و افزایش معنی داری در سطوح پروتئین P53 در مردان مبتلا به سرطان پروستات گردید.
نتیجه گیری: تمرین هوازی و مصرف آب انار بطور همزمان باعث کاهش microRNAs انکوژن مثل mir-21 و mir-155 و افزایش پروتئین های سرکوبگر تومور  در مردان مبتلا به سرطان پروستات گردید.
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: طب سنتی

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.