پیام خود را بنویسید

راهنمای نگارش مقاله

راهنمای نویسندگان مقالات

   مجله طب مکمل، وابسته به دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اراک می باشد که با همکاری انجمن های علمی  طب سنتی ایران و تحقیقات طب سنتی ایران، در صدد است رویه­ها، سیاست ها، عملکردها و تحقیقات را در حوزه های طب مکمل و جایگزین توسعه دهد. نویسندگان محترم می توانند مقالات خود را از طریق سایت به صورت الکترونیکی (Online) ارسال نمایند.

اصول کلی

 نویسنده (مؤلف مسئول) ملزم به ارسال تقاضای چاپ مقاله می‌باشد.

 • مقاله های ارسالی میبایست مأخوذ از طرح تحقیقاتی یا رساله/پایان نامهمصوب باشند.
 •  مقاله های ارسالی باید در زمینه­ ی تخصصی نشریه و منطبق با اهداف نشریه باشد.
 • مقاله‌های برگرفته از پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو و با تاییدیه استاد راهنما و مسئولیت وی منتشر می‌شود.
 • مقاله های ارسالی نباید در هیچ مجله‌ای در داخل یا خارج از کشور در حال بررسی یا منتشر شده باشد. همچنین هم‌زمان برای سایر نشریه­ ها ارسال نشده باشد.
 • مقالات ارائه شده به صورت خلاصه مقاله درکنگره ها، سمپوزیوم‌ها، سمینارهای داخلی و خارجی که چاپ و منتشر شده باشد، می‌تواند در قالب مقاله کامل ارائه شوند. چنانچه مقاله قبلاً در کنفرانسهای علمی ارائه شده باشد مراتب با ذکر مشخصات کامل کنفرانس الزامی است.
 •   همه نویسندگان مقاله از ارسال و چاپ آن مطلع باشند. به منظور اجازه ارسال مقاله لازم است نویسندگان محترم در نامه درخواست چاپ، این موارد را به وسیله امضاء متعهد گردند. (نویسنده مسؤول؛ فرم تعهد نویسندگان را از سایت پرینت گرفته و آن را با امضای تمام نویسندگان مقاله تکمیل نمایید(با خودکار آبی). سپس نامه را اسکن نموده و در بخش ارسال مقاله و در قسمت فایل پیش‌نیاز بارگذاری نماید. در صورت کامل نبودن این نامه مقاله شما وارد روند بررسی نخواهد شد. همچنین نویسنده محترم باید چک لیست ارسال مقاله را با فرمت مقاله خود منطبق نمایند و در صورت انطباق نسبت به ارسال آن اقدام نماید.
 • مقاله‌های ترجمه شده از زبان­های دیگر قابل پذیرش نخواهد بود.
 • مقاله به زبان فارسی روان و با رعایت قواعد دستوری نگارش شود، از آوردن اصطلاحات خارجی که معادل های دقیق و رسایی در زبان فارسی ندارند خودداری گردد.
 • مقاله ها باید با فونت فارسی B Mitra و انگلیسی Times New Roman  و با نرم افزارMicrosoft Office ۲۰۰۷  با حاشیه ۱.۵ از هر طرف تایپ شود. 
 • نشریه در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله­ های پذیرش شده آزاد است و از بازگرداندن مقاله‌های دریافتی معذور است.
 • مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به لحاظ علمی، حقوقی و اخلاقی به عهده تمامی نویسندگان خصوصا نویسنده‌ی مسئول مکاتبات است.
 • اصل مقاله‌های رد شده یا انصراف داده شده پس از شش ماه از آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله هیچگونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.
 • مقالاتی که طبق فرمت مجله نباشد ذر فرایند داوری قرار نمی گیرد مگر اینکه نویسنده مقاله نسبت اصلاح مقاله بر اساس فرمت مجله اقدام نماید.
 • مدت زمان دریافت مقاله توسط مجله تا داوذی نهایی بین سه تا شش ماه طول خواهد کشید و در صورت قبول و پذیرش مقاله دو تا چهار ماه طول خواهد کشید تا در سایت مجله قرار گیرد.
 • اصلاح مقاله باید حداکثر در مدت ۲هفته انجام شود. در صورت عدم دریافت پاسخ از طرف نویسندگان در بازه زمانی مشخص شده، مقاله شما مورد پیگیری های بعدی از طریق مجله قرار نخواهد گرفت.
 • نویسندگان محترم می باید بعد از انجام اصلاحات خواسته شده( اولیه ویا نظرات داوران محترم) مقاله خود را به دو صورت بی نام و بانام مجددا ارسال نمایند و از ارسال هر گونه فایل پیوست بدون درخواست مجله خود داری فرمایند.
 • نویسنده باید کلیه موارد اخلاق در پژوهش منطبق بر معاهده هلسینکی را در تمام مراحل تدوین مقاله رعایت نماید.
 • نام داروها بر اساس نام ژنریک آن ذکر گردند. چنانچه در صورت نیاز پژوهش از مارک تجاری خاصی استفاده شده است نام آن به طور واضح نوشته شود.
 • در صورت استفاده از گیاهان داروی می باید محل اختصاصی جغرافیایی ان قید شود.
 • داوری مقاله توسط دو داور انجام می شود و در صورت تناقض در داوری ها مقاله برای دوار سوم ارسال میگردد. در تمام این مراحل مقاله به صورت بدون نام برای داوران ارسال میگردد.
 • این نشریه به صورت فصل نامه منتشر (4بار درسال) می شود و میزان پذیرش نشریه 75 درصد می باشد.
 • در حال حاضر در این مجله هزینه ای برای چاپ مقاله دریافت نمی‌شود.

مقالاتی در این مجله مورد پذیرش قرار می‌گیرند که به یکی از اشکال زیر نگاشته شده باشند :

 الف) مقالات پژوهشی اصیل (Original Research Article) این نوع مقالات بر اساس یک طرح تحقیقی منظم و یافته های علمی مستحکم نگاشته شده و باید شامل قسمت‌های عنوان، چکیده (فارسی و انگلیسی)، مقدمه، مواد و روش ها، یافته‌ها، بحث، نتیجه‌گیری و منابع باشند.

 صفحه عنوان

 ۱. عنوان مقاله کوتاه (Running Title)، حاوی موضوع کلی و جهت گیری پژوهشگر در آن موضوع و هماهنگ با متن مقاله باشد. در مطالعات کیفی نیز عنوان باید نشان دهنده پدیده مورد مطالعه و مبتنی بر تجربه باشد و با حروف ضخیم ( bold ) سایز ۱۴تایپ شود.

 ۲. نام نویسنده/ نویسندگان زیر سطر عنوان مقاله با سایز ۱۱ ذکر گردد. مشخصات کامل نویسنده /نویسندگان مقاله شامل رتبه علمی و نشانی نویسنده/ نویسندگان و محل اشتغال آنها که شامل دانشگاه، دانشکده و یا مرکز تحقیقات، گروه آموزشی مربوطه است، در ذیل  چکیده فارسی و همچنین انگلیسی درج گردد.

 ۳. مؤلف مسؤول ( Corresponding Author ) با علامت * متمایز شود و در زیر چکیده به این صورت ذکر گردد

 مؤلف مسؤول Corresponding Author *

 ۴. در چکیده انگلیسی اصول نام‌نویسی لاتین رعایت گردد به این صورت که اول نام خانوادگی، سپس حرف اول نام و بعد درجه علمی به صورت کارشناس BSc ، کارشناس ارشدMSc، مربی هیئت علمی (Instructor) ، استادیار Assistant Professo ، دانشیار Associate professor ، استاد professor ذکر شود.

 ۵. کد پستی، و مشخصات نویسنده مسئول همانند معادل فارسی آن ذکر شود.

  چکیده

  چکیده مقاله (اعم از فارسی و انگلیسی) در صفحه های مستقل به صورت سازمان یافته دارای ساختار (Structural ) حداکثر ۲۵۰ کلمه بدون ذکر منابع و اختصارات و نماینده تمام مفاهیم و عناصر محتوی مقاله و بترتیب دارای قسمت های زیر باشد :

مقدمه (Introduction) مقدمه حداکثر دو تا سه جمله کوتاه در ارتباط با ضرورت انجام مطالعه یا جمع بندی مروری بر متون در این راستا باشد و هدف، جمله‌ای روشن، قابل اندازه گیری (در مطالعات کمی) یا قابل دستیابی و برگرفته از عنوان مقاله باشد و در همه قسمت های مقاله یکسان استفاده گردد.

 مواد و روش­ها ( Methods) باید شامل اطلاعات کلی درمورد ۱)نوع مطالعه ۲)جامعه ۳)زمان ۴)مکان ۵)تعداد نمونه ۶)روش نمونه گیری ۷)ابزار (شامل روایی و پایایی) ۸) Spss۹)آزمون های آماری ۱۰) رضایت نامه کتبی  باشد.

 یافته ­ها (Results) در مطالعات کمی, یافته های اصلی متناسب با هدف به تفکیک گروههای مطالعه با آزمونهای آماری استفاده شده به همراه نتایج و ضریب و میانگین و (درصد)تعداد بیان گردد. در مطالعات کیفی طبقات، درونمایه ها یا مفاهیم و یا تبیین نظری یافته ها در رابطه با پدیده مورد مطالعه به همراه توضیح مختصر، مرتبط و روشن کننده بیان گردد.

 نتیجه گیری (Conclusion) این بخش نباید تکرار یافته های پژوهش باشد. در این بخش جمع بندی نهایی یافته ها همراه با توصیه ها، کاربردهای بخش یافته­ها یا نتایج در پرستاری در قالب یک پاراگراف کوتاه بیان گردد.

 کلید واژه (Key words) ۳ تا ۵ واژه اصلی براساس MESH.

  به این منظور به نویسندگان توصیه می‌شود که از لیست عناوین موضوعی طبی ایندکس مدیکوس ( Mesh ) استفاده نمایند. نویسندگان می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس http://www.nim.nih.gov/mesh/MBrowser.html مراجعه کنند.

  متن اصلی مقاله (Main Text)

  متن اصلی مقاله شامل: مقدمه، مواد و روش ها، یافته ها، بحث، نتیجه گیری، تشکر و قدردانی و منابع می‌باشد.

  مقدمه

 مقدمه باید خلاصه، روشن، هدفمند و منسجم و منظم نوشته شود. لذا نویسندگان محترم لازم است به نوع, توالی و ترتیب منطقی اطلاعات ارایه شده در مقدمه توجه نمایند. این اصول در مطالعات کمی و کیفی تفاوتی ندارند و ترتیب آنها شامل: ۱- توضیح در مورد موضوع و عرصه پژوهش به صورت عام. ۲- توضیحات اختصاصی تر در مورد جنبه یا بعدی از مشکل که مورد توجه خاص این مطالعه است. ۳- مروری کوتاه بر یافته های مطالعات دیگر (داخلی و خارجی) که مرتبط با مساله و موضوع پژوهش می‌باشد(نتایج تحقیقات بدون ذکر سال و اسامی محققان و اصطلاحات علمی به فارسی باشد). ۴- تحلیل اطلاعات ارایه شده در سه بند فوق خصوصاٌ یافته های مطالعات مرتبط و تبیین خلا ء یا شکاف موجود در مورد مساله مورد پژوهش در راستای ضرورت انجام مطالعه حاضر ۵- با بیان اهداف یا سوالات یا فرضیه ها اصلی پژوهش به پایان برسد.

 مواد و روش ها

 یکی از بخش های مهم مقاله اطلاعاتی است که در روش مطالعه بیان می‌گردد. با توجه به تفاوتهای روش شناسی مطالعات کمی و کیفی, نحوه نگارش این بخش بطور مجزا بیان می‌شوند.(۱) نوع مطالعه ۲)جامعه ۳)زمان ۴)مکان ۵)تعداد نمونه ۶)فرمول حجم نمونه ۷)روش نمونه گیری ۸)معیار ورود ۹)معیار خروج ۱۰)ابزار (شامل روایی ، پایایی و اسکوربندی)، داروها، میزان دوز، شرکت سازنده، روش ساخت داروی گیاهی ۱۱)ملاحظات اخلاقی ۱۲)SPssبا ذکر ورژن ۱۳)/ازمون های آماری)

 در مطالعات کمی، روش باید شامل اطلاعاتی روشن و کامل در باره :

 ۱. طراحی مطالعه و تناسب آن با هدف/ سوال/ فرضیه و زمان و مکان، جامعه مطالعه، نمونه ها، ویژگی های ورود و خروج آنها از مطالعه، برآورد اندازه نمونه ها، روش نمونه گیری و نحوه و روند تخصیص آنها در گروههای مطالعه.

 ۲. روش کار یا مراحل مداخله بطور دقیق و شفاف، ابزارهای اندازه گیری، اعتبار و پایایی آنها، روند امتیاز بندی داده های حاصل از ابزار (کمی و کیفی) و ملاحظات اخلاقی

 ۳. نحوه مدیریت داده ها، نرم افزارهای کامپیوتری، روش ها و آزمون های آماری مورد استفاده برای تعیین روابط بین متغیرها.

 در مطالعات کیفی، باید شامل اطلاعاتی روشن و کامل در باره :

 ۱. طراحی مطالعه و تناسب آن با هدف/سوال تحقیق، زمان و مکان یا محیط طبیعی مطالعه، نحوه دستیابی به مشارکت کنندگان و ویژگی های آنها

 ۲. روش یا نحوه ورود پژوهشگر به عرصه طبیعی مطالعه، توضیح کامل در مورد روش ها و مراحل تولید یا جمع آوری داده ها، نحوه و معیار اشباع یا اتمام جمع آوری داده ها، توضیح روش های بکار رفته در تعیین اعتبار ودقت داده ها (مقبولیت Credibility، تایید پذیری Conformability، قابلیت انتقال Transferability و قابلیت وابستگی Dependability و ملاحظات اخلاقی.

 ۳. نحوه مدیریت داده ها، نرم افزارهای کامپیوتری (در صورت استفاده)، روش ها آنالیز داده ها و تناسب آن با روش مطالعه.

 یافته‌ها

 یافته ها در مطالعات کمی شامل :

 ۱. ضرورت بررسی شرایط استفاده از روش های آماری پارامتریک و غیر پارامتریک با ذکر نتایج آزمون های مربوطه ( تست نرمالیتی و تساوی واریانس ها و....)

 ۲. بررسی میزان و توزیع متغیرهای دموگرافیک و مداخله گر(نحوه توزیع و یکسان بودن آنها در گروههای مطالعه.

 ۳. یافته های اصلی بر اساس اهداف مطالعه به روشنی و به اندازه کافی ارایه گردد. به طوری که خواننده بتواند براحتی در مورد میزان دستیابی به اهداف قضاوت کند.

 ۴. داده ها و مفاهیم آماری مثل تعداد/ درصد و یا میانگین/ انحراف معیار بدون تفسیر ذکر گردند. نوع و تناسب آزمونها و سطح معنی داری آنها بیان شوند. در نوشتن صحیح اعداد به صورت فارسی دقت لازم را مبذول فرمایید. علامت درصد فقط در مقابل عدد نوشته میشود

 ۵. داده­ها و یافته­هایی که در جداول و نمودارها ارایه می‌گردد نباید در متن تکرار شود و در حد امکان بطور خلاصه در مورد توزیع آنها در متن جمع بندی صورت گیرد.

 ۶. جداول به تعداد محدود(یک جدول به ازاء هر۴-۳ صفحه ) تهیه می شود. مشخصات جدول باید در بالای آن قرار گیرد و به صورت تصویر ارسال نشود. نوع آزمون آماری مربوط به هر جدول به صورت پانوشت در ذیل آن ذکر شود.

 ۷. تصاویر به تعداد محدود با کیفیت بالا بر روی صفحات جداگانه تهیه و ارسال شود. عنوان تصویر باید در زیر آن قرار گیرد. داده‌های یکسان نباید هم به صورت متن، هم جدول و هم تصویر عرضه شود.

 در مطالعات کیفی :

 ۱. ابتداء براساس الگو ریتم و روش آنالیز انتخاب شده در مطالعه گزارش مختصری از یافته ها در هر مرحله بیان شود.

 ۲. سپس طبقات، مفاهیم یا درونمایه های اصلی با زیر مجموعه آنها به همراه نقل قول های مستقیم مشارکت کنندگان یا داده های اولیه ثبت شده بیان و توضیح داده شوند.

 ۳. در آخر متناسب با سوال یا سوالات پژوهش (معنی و یا فرآیند پدیده مورد مطالعه)، یافته های مطالعه تبیین شوند، به طوری که معنی تبیین شده و یا نظریه اساسی برآمده از داده های مطالعه و نشان دهنده ارتباط منطقی و روشن مفاهیم، درونمایه ها، طبقات یا متغیر اصلی باشند.

 بحث

 بحث باید حاوی جمع بندی و نتیجه گیری از یافته ها در راستای چگونگی پاسخ به اهداف یا سوال های پژوهش باشد و در ارایه آن به این نکات توجه شود :

  ۱. در مطالعات کمی این جمع بندی بدون بیان و تکرار یافته های عددی و آماری باشد.

 ۲. چگونگی ارتباط یافته های مطالعه حاضر با یافته های دیگر تحقیقات (موافق و مخالف) انجام شده در ایران و جهان (با ذکر منابع) مقایسه و تحلیل (نه فقط توصیف) گردد و دلایل رد و یا قبول آنها بحث گردد.

  ۳. یافته های غیر قابل انتظار نیز بررسی و تفسیر گردند.

  ۴. اگر مطالعه‌ای مبتنی بر چارچوب نظری و مدلی انجام شده باشد، باید یافته ها را در ارتباط با آن نیز تفسیر نماید.

  ۵. از اظهار نظر در مواردی فراتر از یافته‌های مطالعه خودداری شود.

 ۶. در لابلای بحث و در انتهای آن و قبل از نتیجه گیری، محدودیت های مطالعه را نیز متذکر شوید.

  نتیجه‌گیری

  نتیجه گیری باید شامل جمع بندی نهایی و مختصر از مطالب بحث در ارتباط با پاسخ به هدف کلی یا فرضیه یا سؤال اصلی پژوهش باشد. لذا

 1. مقاله با یک نتیجه‌گیری روشن که از حد نتایج مطالعه فراتر نرود، جمع‌بندی گردد
 2. موارد کاربرد یافته ها و میزان تعمیم‌پذیری آن مورد توجه قرار گیرد.
 3. پیشنهادهایی جهت انجام مطالعات بعدی و به کارگیری یافته‌ها در این بخش قابل طرح می‌باشد.
 4. محدودیت های مطالعه ذکر شود.

تشکر و قدردانی

 در این قسمت از مؤسسه تأمین کننده بودجه، افراد و یا سازمان‌هایی که به نحوی در انجام مطالعه و یا نگارش مقاله همکاری نموده‌اند قدردانی می گردد. در صورتی که مقاله بخشی از طرح تحقیقاتی یا پایان نامه بوده،ذکر شماره ثبت طرح یا پایان نامه در بخش تقدیر و تشکر الزامی می باشد.(ذکر مصوبه کمیته اخلاق پژوهش و درمورد کارآزمایی های بالینی ارائه کد IRCT ضروری است).
مهم: نویسندگان محترم لطفا هنگام بار گذاری مقاله خود، کدثبت کار آزمایی بالینیIRCT را در فایل اصلی مقاله ذکر و در فایل بدون نام نویسندگان حذف نمایید.

 

ب)گزارش کوتاه: مقالات گزارش کوتاه از ساختاری شبیه به مقالات پژوهشی برخوردار می باشد. با این تفاوت که یافته های پژوهش اندک بوده یا به دلایل دیگر محقق تمایل به شرح و بسط کامل آن را ندارد. این مقالات باید حداکثر در ۳ صفحه(۱۵۰۰کلمه و حداکثر ۱۰ رفرنس) تنظیم شود و یافته ها و بحث در هم ادغام شود.

 ج) مقالات مروری (Review Article) شامل بررسی کلی یک موضوع جدید علمی است صرفاً از نویسندگانی پذیرفته می‌شود که تسلط کافی و سابقه طولانی در مورد موضوع خاص را دارند که با ارجاع به تعداد قابل قبولی از مقالات منتشر شده ایشان پذیرفته می‌شود(از ۳۰ منبع حداقل ۳ منبع آن متعلق به نویسنده و مرتبط با موضوع مقاله باشد). و شامل:

  ۱. چکیده مقاله مانند چکیده مقاله تحقیقی

  ۲. متن مقاله شامل مقدمه، مواد و روش ها، بحث، نتیجه‌گیری، چکیده انگلیسی مشابه چکیده فارسی آن و فهرست منابع.

د) گزارش موردی (Case Report) این نوع مقالات بر اساس مشاهده یک مورد یا موارد خاص حرفه‌ای که نگاه و شناخت ویژه‌ای را ارایه کرده باشد باید نگاشته شوند در گزارش مورد، چکیده فارسی و انگلیسی در حداکثر ۱۰۰ کلمه تنظیم گردد و شامل خلاصه از معرفی بیمار، علت گزارش و نتیجه گیری باشد مقدمه آن حداکثر۲۵۰ کلمه و متن خالص در ۷۵۰ کلمه ارائه شود تعداد منابع ۸ منبع، جداول، تصاویر یا نمودار هر یک از۲ و مجموع آ نها از ۳ عدد افزون نشود. باید از نوادر علوم پزشکی و مشتمل بر قسمتهای زیر باشد.

  ۱. چکیده شامل مقدمه، معرفی مورد و کلید واژه‌ها.

  ۲. متن مقاله شامل مقدمه، شرح مورد، بحث، مستندات و چکیده انگلیسی مشابه معادل فارسی آن  و ارائه کد اخلاق.

ه)مقالات متا آنالیز(Meta analysis): روشهای آماری است که سعی می نماید اطلاعات بدست آمده در مرور ساختار یافته را ترکیب نموده و نتیجه گیری مبتنی بر مستندات ارائه نماید و شامل عنوان مقاله، مواد و روش کار، یافته ها، بحث، نتیجه گیری، چکیده فارسی و انگلیسی و فهرست منابع است.

  موضوع یا عنوان مقاله

  موضوع مورد تحقیق باید، ۱- مهم بوده و مورد توجه محققین و متخصصین باشد ۲- بین افراد متخصص،منابع علمی و مقالات اختلاف نظر باشد.۳- به اندازه کافی تحقیق در آن زمینه صورت گرفته باشد.۴- نتیجه گیری های مختلف از نظر اجرایی و تخصصی مهم باشد.۵- موضوع مقاله با طرح یک سوال می تواند نظریه مورد توافق قبلی را به چالش بکشاند.

 مواد و روش ها

  در روش کار موارد زیر عنوان گردد: ۱- منبع داده ها (Data sources) که شامل نحوه جستجو و سایت های مورد جستجو،کلمات کلیدی و زمان جستجو ۲- انتخاب مقالات که به معنای معیار ورود و خروج و تعداد منابع مورد مطالعه است ۳- استخراج داده ها که مشتمل بر نحوه استخراج داده ها،بررسی اعتبار و روایی داده ها،وسیله سنجش کیفیت است

  یافته ها

  در این قسمت به اصل مسئله تحقیق،عناوین فرعی تر،اهداف و متغیرها،روش کار و نتایج مقالات و مطالعات مرتبط با اهداف مطالعه پرداخته می شود.

  بحث و نتیجه گیری

  شامل نتیجه گیری کلی،صدور احکام،موارد کاربرد نتایج و پیشنهادات برای ادامه بررسی است.

و) نامه به سردبیر (Letter to editor): متن آن حداکثر شامل ۵۵۰ کلمه و در ارتباط با مقالات مجله،تجربه های ارزشمند و ابتکار های مفید در زمینه روش ها و اصول مراقبتی است. حداکثر ۳ منبع و یک عنوان با حداکثر ۸ کلمه دارد. نامه به سردبیر چکیده، جدول و نمودار ندارد. اسم سه نویسنده نیز ذکر گردد.

 منابع

 این نشریه از سیستم رفرانس نویسی AMA پیروی می کند، در نتیجه منابع مقاله باید به زبان انگلیسی و به روش ونکوور تنظیم گردد. به طوری که ارجاعات متنی به صورت شماره و به ترتیب ظهور در متن مشخص شده و در پایان مقاله در قسمت منابع به ترتیب ظهور متن شماره گذاری می‌گردند. در متن، بعد از استفاده از هر منبع، شماره منبع بدون پرانتز بالاتر از متن درج شود.

  توجه: با توجه به شرایط نمایه شدن مجلات علمی و پژوهشی در پایگاههای اطلاعاتی معتبر دنیا لازم است تمام منابع فارسی به زبان انگلیسی نوشته شوند. برای نوشتن عنوان مقاله فارسی از عنوان چکیده انگلیسی همان مقاله در مجله ای که چاپ شده استفاده گردد.

  نحوه نگارش منابع اعم از مقاله یا کتاب به شرح ذیل می‌باشد :

 الف) منابع انگلیسی به صورت کتاب:

 نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان)، حرف اول نام نویسنده (نویسندگان ). عنوان کتاب. نوبت چاپ، شهر محل انتشار: اسم ناشر؛ سال انتشار.

  مثال :

 Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. Albany (NY): Delmar Publishers; ۱۹۹۶.

 - اگر منبع مورد استفاده فصلی از کتاب باشد

 Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM , editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. New York: Raven Press; ۱۹۹۵. P. ۷۸-۴۶۵.

 منابع فارسی به صورت مقاله :

 نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، عنوان مقاله. نام مجله، سال انتشار؛ شماره مجله: صفحات.بعد از آن عبارت persian داخل کروشه قید گردد.

  نام مجله باید کامل نوشته شود

Imani F , Aleboye MR, Farahini H, Tavvaf H, Sakhaei M. Comparison of patient controlled intravenous analgesia and patient controlled regional analgesia through femoral catheter after anterior cruciate ligamentum repair. Razi Journal of Medical Sciences ۲۰۱۰; ۱۷(۷۵): ۱۶-۲۲. [Persian]

 منابع انگلیسی به صورت مقاله :

 نام خانوادگی نویسنده، حرف اول نام نویسنده (نویسندگان). عنوان مقاله. نام مجله. سال انتشار؛ شماره مجله: صفحات.( نام نویسندگان تا شش نفر نوشته می‌شود و اگر تعداد بیش از شش نفر بود به دنبال آن کلمه et al ذکر می‌گردد).

 مثال :

Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is associated with an increased risk for pancreatobiliary disease. Annals Internal Medicine. ۱۹۹۶; ۱۲۴(۱۱):۳-۹۸۰.

 ب) اگر منبع مورد استفاده مجله باشد :

  نام خانوادگی و مخفف نام نویسندگان.عنوان مقاله. نام مجله (مخفف) سال انتشار;شماره (دوره):صفحات

Stevenson CR, Forouhi NG, Roglic G, Williams BG, Lauer JA, Dye C, et al. Diabetes and tuberculosis: the impact of the diabetes epidemic on tuberculosis incidence. BMC Public Health ۲۰۰۷; ۷:۲۳۴.

 در صورتیکه منبع استفاده شده مجله فارسی باشد عنوان مقاله ذکر و بعد از آن عبارت persian داخل کروشه قید گردد.

Moodi M, Baladi Mood M, Sharifirad Gh R, Shahnazi H,Sharifzadeh Gh. Evaluation of breast self-examination program using Health Belief Model in female students. J Res Med Sci ۲۰۱۱;۱۶(۳):۳۱۶-۳۲۲. [Persian]

 ج) اگر منبع تحقیق از اینترنت،وب سایت و CD-Rom است :

Tavafian SS, Hasani L, Aghamolaei T, Zare SH, Gregory D. Prediction of breast self-examination in a sample of Iranian women: an application of the Health Belief Model. BMC Woman Health ۲۰۰۹;۹:۳۷. Available from: http://www.biomedcentral.com/۳۷/۹/۶۸۷۴-۱۴۷۲.

Hoffman DL.St John&#۳۹;s Wort. ۱۹۹۵; [۴ screans].Available at:URL:http://healthy net/library/book/Hoffman/ materiamedica/stjohna.htm. Accessed July ۱۶; ۱۹۹۸.

Gershon ES.Antisocial behavior.Arch Gen Psychiatry (serial on CD-ROM) ۱۹۹۵;۹۰۱-۵۲:۹۰۰.

 د)منابع پایان نامه

ابتدا نام خانوادگی و نام دانشجوی پایان نامه، سپس عنوان در گیومه و سپس کلمه پایان نامه عمومی یا تخصصی و سپس دانشکده و دانشگاه مربوطه و سال آن آورده می شود.

  Abdel-Hafiz Rizqallah AM. Adequacy of Hemodialysis among End Stage Renal Disease Patients at Al-Watani Hospital [MSc Thesis]. Nablus, Palestine: Faculty of Graduate Studies, An-Najah National University ۲۰۰۶.

 ه )منابع همایش

ابتدا نام ارائه دهندگان مقاله، عنوان مقاله، سپس کلمه  In:، نام نویسندگان کتاب کنفرانس و کلمه editors و سپس نام کنگره و سال و ماه روز آن و محل اجرای کنفرانس. محل نشر، ناشر، سال و صفحه مورد استفاده می آید.

Arsenic in Drinking water: An update on the science; Benefite and cost: Hearing Before the subcomm. On Environment. Technology of the House comm.com. on science, ۱۰۷th cong, ۱St sess. (Oct. ۴, ۲۰۰۱).


دفعات مشاهده: 25702 بار   |   دفعات چاپ: 1994 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 294 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله طب مکمل می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Complementary Medicine Journal

Designed & Developed by : Yektaweb