مجله طب مکمل- اهداف و زمینه‌ها
اهداف مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

هدف  این ژورنال ، انتشار مقالات و تحقیقات معتبر، مرتبط و دقیق با اهداف اصلی یعنی، ارتقاء سلامت افراد جامعه است. این مجله معتقد است که تامین و حفظ و ارتقا سلامت  باید براساس قضاوت بالینی و شواهد موجود در مورد آنچه ایمن و موثر است، به صورت مناسب و با  ادغام درمان های مرسوم و مکمل انجام شود. این مجله به  مطالعه روش های طب مکمل و جایگزین به ویزه در طب  آسیائی  و طب ایرانی  و تاثیر آنها روی سلامتی تاکید دارد و همچنین با تاکید روی عملکرد مکانیسم های بیولوژیک  آنها می باشد. لذا مقالاتی که در زمینه مطالعات پایه و مطالعات بالینی در طب های آسیائی ، طب سنتی ایرانی و درمان های مکمل داروئی  و گیاهی باشد مورد توجه این مجله است. این مجله مقالات به صورت Orginal article ( مقالات اصیل )، گزارش موردی ، نامه به سردبیر ، گزارش کوتاه ، سیستماتیک رویو و تحقیقات کیفی در زمینه طب مکمل را در هدف مجله قرار داده است.
 

نشانی مطلب در وبگاه مجله طب مکمل:
http://cmja.arakmu.ac.ir/find-1.42.19.fa.html
برگشت به اصل مطلب