مجله طب مکمل- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها
توجه:
- ارسال مقالات فقط به صورت الکترونیکی امکان پذیر است لذا نویسندگان محترم مقالات خود را از طریق وب سایت نشریه ارسال نمایند.
- لازم است نویسندگان، فرم ارائه مقالات جهت انتشار در نشریه طب مکمل دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اراک را تکمیل و اسکن نموده و سپس همراه مقاله ارسال نمایند.
 - مقالات از طریق وب سایت نشریه  قابل پی گیری می باشند.

پست الکترونیک  journalcmjagmail.com  ,  journalcmjaarakmu.ac.ir       
وب‌سایت نشریه      http://cmja.ir

ناشرموسسه نگاه‌مشرق‌میانه
کارشناس نشریهسرکار خانم دکتر  بهاره فلاحی
تلفن ناشر۴۵۳۵۵۰۰۰ - ۴۵۳۵۵۵۵۵ - ۰۲۱  (داخلی: ۱۰۴)
آدرس ناشر
تهران، خیابان مطهری، خیابان میرزای شیرازی، از سمت کندرو به سمت شمال، خیابان نعیمی، پلاک ۱۵.

پست الکترونیکی ناشر: joutnalsnirp.ir

نشانی مطلب در وبگاه مجله طب مکمل:
http://cmja.arakmu.ac.ir/find.php?item=1.57.16.fa
برگشت به اصل مطلب