پیام خود را بنویسید
دوره 4، شماره 1 - ( 3-1393 )                   جلد 4 شماره 1 صفحات 687-699 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- علوم پزشکی کاشان
2- علوم پزشکی کاشان ، mirbagher_n@kaums.ac.ir
3- تربیت مدرس
چکیده:   (6603 مشاهده)

  مقدمه : بر اساس تحقیقات متعدد، ورزش نقش مهمی در کاهش اضطراب دارد . با توجه به فراوانی بالای اضطراب در بیماران دیابتی، این مطالعه با هدف بررسی اثر ورزش پیلاتس بر اضطراب بیماران دیابتی نوع 2 انجام شد.

  مواد و روش­ها : در این مطالعه کارآزمایی بالینی یک سو کور 70 بیمار زن مبتلا به دیابت نوع 2 به طور تصادفی در دو گروه آزمون (35 بیمار) و کنترل (35 بیمار) قرار گرفتند. ابزار جمع­آوری اطلاعات پرسش­نامه­های اطلاعات دموگرافیک و اضطراب اسپیل­برگر بود. ابتدا میزان اضطراب دو گروه قبل از مداخله اندازه­گیری شد. سپس در گروه آزمون تمرینات تعدیل­شده پیلاتس به مدت 8 هفته و هفته­ای 2 جلسه انجام شد. گروه کنترل در مدت زمان مشابه، درمان­های رایج (مصرف قرص گلی بن کلامید و مت فورمین و رژیم غذایی دیابتیک) را دریافت کردند. سپس میزان اضطراب دو گروه مجدداً اندازه­گیری شد. در انتها داده­ها با استفاده از نر­م­افزار 17 SPSS آزمون ­ های آمار توصیفی، تی زوجی و تحلیل کوواریانس در سطح 05/0 >pتجزیه و تحلیل گردید.

  یافته­ها : میانگین اضطراب قبل و بعد از مداخله در گروه آزمون به ترتیب 8.86 ± 67.6 و 7.65 ± 50 بود که این تفاوت معنی­دار است ( 0.001 = pمجذور اتا نشان می­دهد که ارائه تمرینات پیلاتس باعث کاهش 32.4 درصد اضطراب گروه آزمون نسبت به گروه کنترل شده است.

  نتیجه­گیری: نتایج نشان داد که تمرینات پیلاتس باعث کاهش اضطراب بیماران دیابتی شده است و می­توان به عنوان یک درمان مکمّل از آن استفاده نمود.

  

متن کامل [PDF 3145 kb]   (4807 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |